26.04.2024

BXF Energia wybuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 60 MW

Udostępnij artykuł

BXF Energia nabyła 100% udziałów w spółce realizującej projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW.

Projekt Azalia przewiduje budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 60 MW w województwie podkarpackim w okolicy Rzeszowa. Warunki lokalizacyjne pozwalają szacować roczną produkcję farmy w wysokości około 65 GWh. Projekt posiada komplet pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na rozpoczęcie prac budowlanych i przyłączenie projektu do sieci.

„Nabycie projektu Azalia to kolejny krok w realizacji naszej strategii budowy portfela własnych, odnawialnych źródeł energii o mocy 500 MW. Budowę rozpoczynamy po majówce aby w przyszłym roku cieszyć się pierwszą produkcją zielonej energii z tego projektu. Wraz z tą transakcją grupa zwiększyła swoje moce w fazie budowy i eksploatacji do ok 80 MW. Do tej pory portfolio Grupy Budimex w projektach OZE powiększyło się już o farmę Wiatrową Magnolia w Wielkopolsce, farmę fotowoltaiczną Kamelia w Mszczonowie pod Warszawą oraz kilka mniejszych projektów.  Kiedy rok temu wspólnicy BXF Energia – Budimex i Ferrovial, podpisywali umowę wspólników – wyznaczyliśmy sobie ambitny cel który sukcesywnie realizujemy. W tym czasie zbudowaliśmy własny zespół pozwalający rozwijać projekty od zera, budować je i eksploatować.”  –  mówi Piotr Świecki – prezes zarządu BXF Energia.

BXF Energia to spółka joint-venture Budimeksu i hiszpańskiego Ferroviala. Budimex ma w podmiocie udział większościowy (51 proc.).‎ BXF Energia realizuje strategię dywersyfikacji Grupy Budimex rozwijając nowy obszar jej działalności. Zadaniem spółki jest również produkcja zielonej energii na potrzeby klientów zewnętrznych.

„Niezależnie od transakcji projektu Azalia, samodzielnie dewelopujemy projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Na ten moment na różnym etapie rozwoju mamy w portfelu 420 MW projektów PV oraz 410 MW projektów wiatrowych. Cały czas jesteśmy otwarci na współpracę z właścicielami działek jak i partnerami, z którymi wspólnie możemy rozwijać portfel” – mówi Tomasz Grzęda – członek zarządu BXF Energia, odpowiedzialny za rozwój projektów.

Spółka planuje wydać pozwolenie rozpoczęcie prac wykonawcy w maju 2024 roku, aby doprowadzić do uruchomienia elektrowni w drugiej połowie 2025 roku. Wykonawcą instalacji będzie Budimex SA.

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięciopięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Od 1995 roku spółka jest notowana na warszawskiej GPW, jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial.  Od roku 2011 Budimex wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków, BXF Energia, Budimex Mobility i FBSerwis. Grupa Kapitałowa Budimex to ponad 7000 pracowników o wysokiej specjalizacji wykonywanych usług w zakresie realizowania inwestycji drogowych, kolejowych, kubaturowych, hydrotechnicznych, energetycznych, przemysłowych czy wojskowych. Ponadto profil działalności zawiera działalność usługową (zarządzanie odpadami i infrastrukturą drogową) oraz inwestycje w segment odnawialnych źródeł energii.

Spółka Ferrovial jest wiodącym w skali światowej prywatnym inwestorem w obszarze infrastruktury transportowej, zatrudnia ok. 57 000 pracowników i działa w ponad 25 krajach

Ferrovial jest strategicznym inwestorem Budimeksu od 2000 r. i posiada 50,1 % udziału w naszej spółce. Do zarządzanych przez nią kluczowych aktywów, należą m.in. kanadyjska autostrada 407ETR i londyńskie lotnisko Heathrow. Spółka świadczy także usługi komunalne na rzecz ponad 800 miast w Hiszpanii i milionów pasażerów madryckiego metra.

Model biznesowy Ferrovialu skupia się na zintegrowanym zarządzaniu infrastrukturą. Prowadzi ona inwestycje z zakresu DBFOM (design, build, finance, operate and maintain — projektowanie, budowanie, finansowanie, eksploatacja i utrzymanie). Działalność spółki Ferrovial obejmuje linie biznesowe: usługi, autostrady, budownictwo, lotniska, energetykę.

Pobierz plik - obrazek

Bxf Energia Informacja Prasowa 26042024