22.05.2024

Łotwa rozpoczyna budowę linii kolejowej Rail Baltica

Udostępnij artykuł

Łotwa realizuje kolejny kamień milowy projektu Rail Baltica i rozpoczyna budowę linii kolejowej. 21 maja zespół Rail Baltica, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz partnerzy międzynarodowi z Francji, Włoch, Polski, Litwy i Estonii spotkali się w Rydze, aby z tej okazji symbolicznie wypełnić kapsułę czasu wiadomościami dla przyszłych pokoleń. Kapsuła zostanie wmurowana na placu budowy.

Budowa ok. 220 km linii kolejowej, 175 obiektów inżynieryjnych oraz 11 przejść dla zwierząt zostanie zrealizowana przez konsorcjum E.R.B. Rail JV, łączące doświadczenie trzech wiodących europejskich firm inżynieryjnych i budowlanych w zakresie robót drogowych, kolejowych, konstrukcji stalowych oraz żelbetowych. W skład konsorcjum wchodzą Eiffage Génie Civil SAS (Francja), Budimex SA (Polska) i Rizzani.

Budowa będzie realizowana etapami. W pierwszej kolejności zostaną wykonane prace budowlane w okolicy miasta Lekawa w okręgu Bauska. 

Roboty na linii kolejowej Rail Baltica pod Rygą obejmą podtorze-nasypy, przejazdy drogowe oraz nawierzchnię torową, w tym tory i powiązaną infrastrukturę. Szacunkowa wartość kontraktu opartego na FIDIC to 3,7 mld euro. Dokładne koszty poszczególnych odcinków robót zostaną wyliczone po zapoznaniu się z projektami budowlanymi. Za nadzór nad kontraktem, realizacją robót i budżetu odpowiadać będą zamawiający Eiropas Dzelzceļa līnijas oraz Ferrovie dello Stato Italiano Group, natomiast za nadzór nad realizacją  – Ministerstwo Transportu.

ERB Rail rozpocznie budowę pierwszego etapu w pobliżu Ekawy w okręgu Bauska, gdzie zlokalizowany będzie obiekt utrzymania infrastruktury Rail Baltica. Całkowita powierzchnia centrum utrzymania to około 16,5 hektara. Punkty utrzymania infrastruktury będą służyły jako zaplecza podczas budowy linii kolejowej Rail Baltica, w tym budowy połączeń z istniejącą siecią kolejową o szerokości torów 1520 mm, w celu maksymalnego wykorzystania kolei do transportu materiałów budowlanych i maszyn.

Jaime Rontome Perez, E.R.B. Rail JV‎: Największym wyzwaniem tego projektu będzie integracja różnych organizacji, firm, dostawców, lokalnych podwykonawców i kultur w jeden organizm, który realizuje cel, jakim jest budowa Rail Baltica, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, na czas i z najwyższą jakością. Przykładem różnorodności kulturowej w ramach projektu jest chociażby to, że obecnie pomiędzy naszym zespołem a inżynierem nadzorującym można doliczyć się reprezentantów ponad 7 różnych narodowości, a pewnie będzie ich znacznie więcej, gdy projekt się rozwinie. Z drugiej strony te różnice wzbogacą projekt o różnorodne doświadczenia i wiedzę. Łotewska Rail Baltica zostanie zbudowana przez firmy bardzo doświadczone w projektach kolejowych. Stworzyły tak nowoczesne inwestycje jak Dworzec Zachodni w Polsce, Line Bretagne – Pays de la Loire we Francji czy Katania-Palermo we Włoszech. Daje to gwarancję sukcesu i odpowiedzialnego budownictwa. Jest to jednak również duże wyzwanie dla wszystkich naszych partnerów, którzy również są tu obecni. Zawsze, aby doprowadzić taki projekt do pomyślnego zakończenia, inwestor i wykonawcy muszą być sprzymierzeńcami i rozumieć nawzajem swoje potrzeby.

Artur Popko, Budimex: W ramach konsorcjum ERB RAIL weźmiemy udział w realizacji strategicznej inwestycji dla całego naszego regionu. Nasz udział w konsorcjum wynosi 30 proc. Będziemy odpowiedzialni za budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz torów. Działamy jednak w ramach zintegrowanego podmiotu, co oznacza, że pracujemy “ręka w rękę”, aby osiągnąć wspólny efekt. Na etapie organizacji prac powierzono nam budowę jednego z magazynów materiałów w mieście Lekawa. Dlatego jesteśmy obecni na Łotwie od kilku miesięcy. Nasz zespół składający się z pracowników delegowanych z Polski oraz zatrudnionych na miejscu przygotowuje się do rozpoczęcia pracy. Możliwość realizacji projektu Rail Baltica to dla nas zaszczyt, ale i wyzwanie, biorąc pod uwagę zakres projektu. To przełomowy projekt, bo pierwszy tego typu w tej części Europy. Jesteśmy firmą z ponad 55-letnią historią. W ramach Grupy Budimex zatrudniamy obecnie ponad 7 tys. osób. Nasze kompetencje obejmują budownictwo, energetykę odnawialną, elektromobilność oraz produkcję konstrukcji stalowych. Kontrakt na budowę Rail Baltica nie jest pierwszym, który realizujemy poza granicami Polski. Realizujemy inwestycje drogowe i mostowe m.in.  w Czechach, na Słowacji i w Niemczech.

Andy Swift, Dyrektor Projektu E.R.B. Rail JV:  Mamy specjalistyczną wiedzę i bogate doświadczenie w realizacji strategicznych obiektów w Europie. Wykonujemy prace w wielu krajach, w najwyższej światowej jakości, zgodnie z budżetem i harmonogramem. Biorąc pod uwagę skalę projektu, oczywiste jest zaangażowanie lokalnych firm w główne prace budowlane. Innym ważnym aspektem będzie współpraca z Politechniką w Rydze w celu przyciągnięcia studentów, którzy będą mieli wyjątkową okazję do zdobycia doświadczenia w europejskim projekcie budowy infrastruktury kolejowej. Należy podkreślić, że jest to projekt wieloletni, w związku z czym współpraca ERB Rail z lokalnymi inżynierami oraz obecnymi i przyszłymi studentami ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia projektu.

Eiffage jest głównym graczem w budownictwie i koncesjach w Europie, firma była zaangażowana w budowę linii dużych prędkości Bretagne – Pays de la Loire we Francji i uczestniczy w pracach nad brytyjską linią High Speed 2 łączącą Londyn z Birmingham.

Budimex jest jednym z liderów budownictwa kolejowego w Polsce. Firma realizuje obecnie m.in. nowy Dworzec Zachodni w Warszawie, jedną z największych inwestycji PKP PLK SA. Jako Generalny Wykonawca odpowiada również za budowę węzła kolejowego Port Gdynia, dworca w Ełku oraz dworca w Czechowicach-Dziedzicach.

Rizzani de Eccher pracuje już na Łotwie przy budowie Rail Baltica Riga Central Hub. Firma specjalizuje się w budowie obiektów inżynieryjnych i może pochwalić się doświadczeniem w budowie 4 mln m2 ustrojów nośnych oraz świadczeniem usług inżynieryjnych i udostępnianiem specjalistycznego sprzętu do budowy ponad 7 mln m2 ustrojów nośnych.

Pobierz plik - obrazek

2024 05 22 Lotwa Rozpoczyna Budowe Linii Kolejowej Rail Baltica