Budimex wypracował po III kwartałach 2020 roku wyższą sprzedaż i lepszą rentowność. Stabilny poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów. Podpisane długoterminowe kontrakty drogowe i kolejowe pozwolą na utrzymanie odpowiedniego portfela zamówień w obszarze inżynieryjnym w perspektywie przynajmniej kilkunastu miesięcy.

Sytuacja rynkowa:

 • Produkcja budowlano-montażowa wzrosła po trzech kwartałach 2020 roku o 1% osiągając poziom 73,7 mld złotych
 • Obserwujemy istotny spadek zamówień po stronie inwestorów prywatnych i samorządowych, który wpływa na obniżanie cen ofertowych przez firmy budowlane kosztem rentowności kontraktów
 • Pandemia koronawirusa w ograniczonym stopniu wpłynęła na wyniki Grupy Budimex. Pomimo utrudnień wynikających ze stanu epidemii Grupa Budimex zachowuje ciągłość działania we wszystkich segmentach operacyjnych

Wyniki Grupy Budimex:

 • Sprzedaż po trzech kwartałach 2020 roku osiągnęła poziom 6,17 mld złotych i była wyższa rok do roku o 15% odnotowując wzrosty w każdym z segmentów
 • Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 5,7% w porównaniu do 4,0% w okresie trzech kwartałów 2019 roku
 • Rentowność zysku brutto w części budowlanej wyniosła 3,5% w porównaniu do 2,7% w analogicznym okresie 2019 roku. Ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu epidemii nie zakłóciły w istotny sposób działalności Grupy w tym obszarze
 • W segmencie deweloperskim w ostatnich miesiącach notujemy znaczący wzrost liczby zawartych umów notarialnych, wynikający z harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych. Po okresie spowolnienia w drugim kwartale 2020 roku widoczna jest odbudowa i stabilizacja miesięcznych wolumenów przedsprzedaży

Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex:

 • Na koniec września stan gotówki netto Grupy Budimex wyniósł 2 145 mln złotych
 • W okresie trzech kwartałów 2020 roku saldo gotówki netto uległo poprawie o 790 mln złotych
 • Pozycja gotówkowa wspierana była przede wszystkim przez sprawne fakturowanie bieżących robót i szybkie regulowanie należności przez inwestorów, a także dodatnie przepływy operacyjne na wczesnych etapach nowo podpisanych kontraktów infrastrukturalnych

Wyniki segmentu budowlanego Grupy Budimex:

 • Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 7% osiągając dynamikę nieco lepszą niż rynek. Rentowność zysku brutto części budowlanej wyniosła 3,5% w porównaniu do 2,7% w analogicznym okresie 2019 roku. W ostatnich kwartałach obserwujemy stabilizację rentowności portfela zamówień, z wyłączeniem kilku projektów, we wszystkich segmentach działalności? Od początku roku podpisaliśmy kontrakty o wartości 7,0 mld złotych dzięki czemu portfel zamówień na koniec września wzrósł do 12,9 mld złotych
 • Kontrakty pozyskane w obszarze infrastruktury to w większości (3,1 mld złotych) projekty typu „projektuj i buduj”, co pozwala na odpowiednie zaplanowanie prac i efektywne wykorzystanie mocy produkcyjnych w perspektywie 2-3 lat
 • Aktualnie realizacja kontraktów budowlanych przebiega bez większych zakłóceń, a współpraca z zamawiającymi jest na bardzo dobrym poziomie

Wyniki segmentu deweloperskiego Grupy Budimex:

 • Klienci Budimex Nieruchomości w okresie trzech kwartałów 2020 roku podpisali 1 087 aktów notarialnych, z czego 465 umów w 3 kwartale 2020 roku
 • Przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 553 mln złotych i były o 31% wyższe w porównaniu do 2019 roku, a zysk brutto osiągnął 121 mln złotych (wzrost o 65%)
 • Przedsprzedaż mieszkań w okresie trzech kwartałów 2020 roku wyniosła 1 199 sztuk. Po okresie spowolnienia w marcu i kwietniu od kilku miesięcy notujemy stopniowy wzrost zainteresowania mieszkaniami
 • Aktualna oferta Budimex Nieruchomości to nieco ponad 1 500 mieszkań w 5 miastach

Wyniki segmentu usługowego Grupy Budimex:

 • Sprzedaż segmentu usługowego wyniosła 431 mln złotych i była o 20% wyższa* niż w analogicznym okresie roku poprzedniego
 • Zysk brutto segmentu wyniósł 51 mln złotych, a rentowność osiągnęła poziom 11,7%

Prognoza Budimeksu na najbliższe kwartały:

 • Stabilny poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów. Podpisane długoterminowekontrakty drogowe i kolejowe pozwolą na utrzymanie odpowiedniego portfela zamówień w obszarze inżynieryjnym w perspektywie przynajmniej kilkunastu miesięcy.
 • Wyzwaniem w najbliższych kwartałach będzie pozyskanie kontraktów w części kubaturowej, gdzie widoczne jest ograniczenie nowych inwestycji prywatnych oraz częściowe wstrzymanie planowanych inwestycji publicznych
 • W ostatnich miesiącach obserwujemy bardziej agresywne zachowania konkurencji. Najtańsze oferty często odbiegają od naszych, rzetelnie skalkulowanych, kosztorysów nawet o 20-30% i są istotnie niższe niż budżet inwestorski
 • Szacujemy, że dotychczasowy wpływ pandemii koronawirusa na wyniki Grupy Budimex to nieco ponad 30 mln złotych i dotyczy głównie dodatkowych kosztów związanych z wydłużeniem czasu realizacji kilku projektów budowlanych. Od kilku tygodni obserwujemy jednak przyrost liczby zakażonych pracowników Grupy co wpływa na destabilizację prac i generuje opóźnienia na kolejnych kontraktach. Spodziewamy się dalszego wzrostu liczby nowych przypadków
 • Niemniej jednak, w perspektywie kolejnych kwartałów, liczymy na stabilizację biznesu, co przy aktualnej strukturze i jakości portfela zamówień pozwala z optymizmem patrzeć na rentowność segmentu budowlanego
 • Podjęliśmy decyzję o przeglądzie opcji strategicznych segmentu deweloperskiego. Rozważamy kilka scenariuszy, natomiast aktualnie opcją analizowaną w pierwszej kolejności jest badanie zainteresowania rynku zbyciem udziałów Budimex Nieruchomości. Pierwszych wyników analiz rynku spodziewamy się na przełomie listopada i grudnia b.r.
 • Chcemy rozwijać działalność w segmencie usługowym, zwłaszcza w obszarze utylizacji i zagospodarowania odpadów. Analizujemy kilka projektów akwizycyjnych średniej wielkości, ale nie wykluczamy również większych inwestycji
 • Budimex pozostaje największym płatnikiem podatku CIT wśród firm budowlanych w kraju. Według rankingu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów Budimex awansował od 2017 roku z 61 na 25. miejsce wśród największych płatników indywidualnych podatku CIT w Polsce