pl

Menu

pl

Standardy Ferrovial

Jako firma będąca częścią Grupy Ferrovial, przyjęliśmy obowiązujące w grupie Minimalne Standardy Bezpieczeństwa. Są to wytyczne, które każda jednostka biznesowa jest zobowiązana wprowadzić, niezależnie od lokalizacji geograficznej czy typu działalności.

Standardy te są tożsame z wymaganiami określonymi przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.