pl

Menu

pl

Standardy porozumienia dla bezpieczeństwa

Jedną z inicjatyw Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, którego Grupa Budimex jest częścią, było opracowanie wspólnych dla wszystkich członków standardów bezpieczeństwa, obowiązujących zarówno pracowników sił własnych, jak i wszystkich wykonawców oraz partnerów biznesowych na budowach. Standardy te są obowiązkową częścią zawieranych między tymi podmiotami umów.