13.08.2021

Budimex and Mostostal Kraków have signed a strategic cooperation agreement with Hyundai Engineering

Share article

W dniu 12 sierpnia 2021 r. pomiędzy Budimex S.A. i Mostostal Kraków S.A. a Hyundai Engineering Co., Ltd. S.A. Oddział w Polsce, podpisana została umowa o strategicznej współpracy na polskim rynku rafineryjnym, petrochemicznym, energetycznym oraz infrastrukturalnym.

W spotkaniu poświęconym podpisaniu umowy po stronie Budimeksu uczestniczył Prezes Zarządu Artur Popko, obecni byli również Jacek Lech – Prezes Zarządu Mostostal Kraków oraz Paweł Śmigla – Prokurent. Stronę Hyundai reprezentowali Won Ock Kim – Vice President, Szef Departamentu Infrastruktury energetyki odpowiedzialna za rynek europejski, Jung Ho Song, a także Iga Lis Członek Zarządu Hyundai Engineering Poland sp. z o.o. – spółka zależna HEC.

W ramach zawartej umowy poszczególne strony będą każdorazowo podejmowały decyzję o wspólnym uczestnictwie w konkretnym projekcie. Jeżeli Hyundai wyrazi zgodę, otrzyma wsparcie w procesie ofertowym na etapie negocjacji z Klientem przez Grupę Budimex, a w przypadku wygrania kontraktu – także jego realizację. Zawarta umowa ma charakter ogólny i ramowy. W przypadku zainteresowania wspólnymi działaniami, jest ona silną podstawą do dalszej współpracy, włączając w to przede wszystkim realizację projektu.

Cieszymy się z podpisanej dziś umowy o strategicznej współpracy tym bardziej, że spółka Mostostal Kraków należąca do Grupy Budimex jest już obecnie w trakcie realizacji projektów z Hyundai o łącznej wartości ok. 48 mln zł. W 2020 roku zostały zawarte umowy na prace montażowe konstrukcji stalowej na projekcie Polimery POLICE oraz na dostawę konstrukcji stalowej podestów, również w ramach wymienionego projektu – mówi Artur Popko, Prezes Budimex S.A.

– Obecnie Hyundai Engineering posiada w portfelu na rynku polskim dwa duże projekty w branży chemicznej i zamierza rozszerzać swoją działalność na rynku polskim w dłuższej perspektywie. Szczególnie w obecnej pandemicznej sytuacji współpraca z polskimi firmami przy realizacji projektów w Polsce jest dla Hyundai Engineering priorytetem, gdyż ogranicza ryzyko wynikające z załamania łańcucha dostaw. Hyundai Engineering dostrzega konieczność maksymalnego wykorzystania zasobów lokalnych w kraju realizacji projektu w zakresie materiałów, urządzeń oraz profesjonalnych podwykonawców, wszędzie tam gdzie jest to możliwe w zakresie technicznym jak i uzasadnione ekonomicznie, dlatego podpisanie umowy o strategicznej współpracy z Grupą Budimex jest milowym krokiem w celu realizacji projektów w Polsce – podkreśliła Won Ock Kim – Vice President Hyundai Engineering.