pl

Menu

pl

Budujemy z poszanowaniem
środowiska naturalnego,

bo wierzymy, że nasze odpowiedzialne decyzje mogą pozytywnie kształtować standardy branży.

Nasze działania

Projektujemy odpowiedzialnie

W procesach projektowania przestrzegamy nie tylko wymaganych prawnie norm i standardów branżowych, ale również proponujemy inwestorom dodatkowe rozwiązania zmniejszające wpływ inwestycji na środowisko. Stosujemy technologie korzystniejsze z perspektywy bilansowania zasobów naturalnych.

Przechodzimy na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Materiałom staroużytecznym dajemy nowe życie – przygotowujemy je do ponownego zastosowania. Sukcesywnie zwiększamy także odsetek materiałów poddawanych recyklingowi.

Zapobiegamy zanieczyszczeniom środowiska

Ograniczamy emisję CO₂ m.in. poprzez wykorzystywanie niskoemisyjnych środków transportu oraz skracanie łańcucha dostaw. Budujemy odpowiedzialnie.

Chronimy i odbudowujemy bioróżnorodność i ekosystemy

Dbamy o to, aby nasze inwestycje nie naruszały otaczającej ich przyrody, dlatego m.in. przed rozpoczęciem każdej budowy zabezpieczamy drzewa przed uszkodzeniem mechanicznym. Prowadzimy nasadzenia drzew i krzewów, aby zwiększyć obszar terenów zielonych w naszym kraju. Zapewniamy bezpieczeństwo zwierząt, przesiedlając je.

Nasze działania