pl

Menu

pl

Zarządzamy w sposób
odpowiedzialny,

bo nasze wartości stawiamy zawsze na pierwszym miejscu.

Nasze działania

Dbamy o cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo jest dla nas ważne, dlatego utrzymujemy standardy zgodne z międzynarodowymi normami ISO w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także prowadzimy cykliczne szkolenia dla naszych pracowników zwiększające świadomość zagrożeń.

Rozwijamy Kodeks Etyki

Pracujemy nad rewizją i rozbudowaniem zagadnień z obszaru etyki. Poszerzamy wiedzę pracowników w tym zakresie poprzez cykliczne kampanie informacyjne.

Wdrażamy najwyższe krajowe i międzynarodowe standardy

W Budimex realizujemy funkcję audytu wewnętrznego w oparciu o międzynarodowe standardy praktyki zawodowej, a także wytyczne i zalecenia dla spółek notowanych na GPW.

Skutecznie zarządzamy konfliktem interesów

Naszym celem jest skuteczne zarządzanie konfliktem interesów. Rozbudowujemy zasady postępowania w sytuacji wystąpienia lub możliwości wystąpienia konfliktu interesów. Rozpowszechniamy wiedzę na ten temat wśród pracowników.

Strategia ESG

Zmieniamy dla Was świat! I zmieniamy siebie – ta myśl
przyświeca przyjętej przez nas strategii. Jesteśmy gotowi!

Pobierz Strategię