pl

Menu

pl

RAPORT ZINTEGROWANY

GRUPY BUDIMEX ZA ROK 2023

Raport Zrównoważonego Rozwoju

Tworzenie lepszej jakości życia dla przyszłych pokoleń to silne zobowiązanie oraz misja Grupy Budimex. Naszym fundamentem jest wieloletnia historia i doświadczenie w budownictwie oraz ceniona na rynku etyka pracy – terminowość, jakość, skuteczność i niezawodność. Wykorzystując te silne podstawy wchodzimy poza ramy branży –włączamy się w rozwój zielonej energii, zeroemisyjnego transportu, innowacji, by odpowiadać na wyzwania zrównoważonej przyszłości.

Jednocześnie, we wszystkich działaniach, stawiamy na otwartość i transparentność – wobec naszych Pracowników, Partnerów, Klientów oraz Akcjonariuszy.

Pobierz plik - obrazek

Raport Zintegrowany Grupy Budimex za rok 2023 przygotowano zgodnie z wytycznymi IIRC, GRI Standards i ESRS.

Jako przedsiębiorstwo proaktywne stawiamy na zrównoważony rozwój. W 2023 r. kontynuowaliśmy wzrost zaangażowania w zieloną energetykę. Inwestowaliśmy w fotowoltaikę oraz w elektryfikację naszej floty pojazdów, a cała energia elektryczna pozyskana przez nas od zewnętrznych dostawców pochodziła ze źródeł odnawialnych, co potwierdzają stosowne gwarancje.

Artur Popko

Prezes Zarządu Budimex SA

O GRUPIE BUDIMEX

Grupa Budimex świadczy szeroki zakres usług budowlano-montażowych, wykonywanych w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą, z wykorzystaniem produkowanych przez siebie mieszanek mineralno-asfaltowych i prefabrykatów stalowych. Ponadto poszerza swoją obecność w sektorach: gospodarowania odpadami, utrzymania infrastruktury, obsługi technicznej budynków, produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz elektromobilności.

Czytaj więcej

NASZE ZOBOWIĄZANIA

Misją Grupy Budimex jest realizacja inwestycji budowlanych w sposób godny lidera rynku, z poszanowaniem środowiska naturalnego i zasad etyki, z dbałością o satysfakcję klientów oraz komfort użytkowników. Wszystko to firma osiąga dzięki profesjonalizmowi wynikającemu z doświadczenia i pasji budowania, wysokiej efektywności działania, a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami.

Czytaj więcej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

Nadrzędnym dokumentem w Budimex SA ‎regulującym zarządzanie wpływem na środowisko i klimat jest Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Zawiera ona zobowiązania oraz zasady dotyczące ograniczania ingerencji w środowisko naturalne, takie jak efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz promowanie odpowiedzialności ekologicznej.

Czytaj więcej

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W BIZNESIE

Źródłem sukcesu naszej firmy są jej pracownicy – ich wiedza, umiejętności i doświadczenie, ale także postawy odzwierciedlające wartości, które stanowią fundament kultury organizacyjnej Grupy Budimex.

Czytaj więcej

ŁAD KORPORACYJNY

W Budimex SA kompleksowy nadzór nad realizacją działań w zakresie ESG, a więc w sferze odpowiedzialności społecznej, środowiskowej i związanej z ładem zarządczym, pełni Biuro ESG, Jakości i Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA GRUPY BUDIMEX W 2023 R.

W związku z realizacją procesów budowlanych Grupa Budimex współpracuje z wieloma dostawcami towarów i usług z różnych branż.

Czytaj więcej

O SPRAWOZDANIU

Grupa Budimex publikuje informacje niefinansowe w cyklu rocznym, w formie sprawozdania stanowiącego część rocznego sprawozdania Zarządu z działalności firmy.

Czytaj więcej

ZAŁĄCZNIKI

W załącznikach prezentowane są pełne dane niefinansowe dla Grupy Kapitałowej i Budimex SA. Dostępna jest również pełna wersja Sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2023.

Pobierz raport PL

Pobierz raport EN

Archiwalne raporty zintegrowane

Raport zintegrowany – 2022

Raporty roczny Budimex – 2021

Raporty roczny Budimex – 2020

Raport zintegrowany – 2019

Raport zintegrowany – 2018

Raporty roczny Budimex – 2017

Raporty roczny Budimex – 2015

Raporty roczny Budimex – 2014

Raporty roczny Budimex – 2013

Raporty roczny Budimex – 2012