pl

Menu

pl

Wzmacniamy pracowników
i partnerów biznesowych,

bo wiemy, że tylko dialog jest gwarancją zrównoważonego wzrostu.

Strategia w obszarze społeczeństwa

Grupa Budimex to przede wszystkim ludzie.

Ludzie działający z pasją i zaangażowaniem, którzy każdego dnia podejmują decyzje z poczuciem odpowiedzialności za siebie, swoich współpracowników, a także społeczności lokalne, na rzecz których realizują powierzone projekty. Jako pracodawca wspieramy takie postawy. Dokładamy wszelkich starań, by zapewniać stabilne i komfortowe środowisko pracy.

Bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu, aktywnie budując świadomość i kulturę w tym obszarze, niezależnie od funkcji czy stanowiska. Integrujemy różne pokolenia. Wsłuchujemy się 
w potrzeby pracowników oraz dbamy o ich rozwój zawodowy, psychologiczny i emocjonalny. Kierujemy się zasadą równości, tworząc tym samym przestrzeń na godną pracę, wolną od wszelkich stereotypów. Prowadzimy otwarty dialog z beneficjentami realizowanych inwestycji i rzetelnie pracujemy na miano dobrego sąsiada. W centrum naszych działań zawsze jest człowiek.

Anna Karyś-Sosińska

Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Jesteśmy spółką, która
integruje pokolenia

Nasza siła tkwi w budowaniu różnorodności. Cenimy zarówno doświadczenie, jak i innowacyjność, dlatego tworzymy zgrane, silne i wielopokoleniowe zespoły. Wierzymy w równy dostęp do pracy. Przełamujemy stereotypy, szczególnie w postrzeganiu roli kobiet w budownictwie. Od lat zwiększamy ich udział w liczbie zatrudnionych pracowników, również na stanowiskach menadżerskich. Umożliwiamy im rozwój w skrojonych na miarę programach liderskich. Równocześnie dbamy o wyrównanie szans w obszarze płac, powołując specjalny fundusz na ten cel. Stałe budowanie kompetencji zespołów oraz silnych postaw przywódczych to jeden z filarów działalności Grupy Budimex. Rozwijając kluczowe obszary biznesowe, wspieramy naszych pracowników i motywujemy ich do osiągania sukcesów.

CELE STRATEGICZNE

2026

Dążenie do utrzymania współczynnika rotacji dobrowolnej na poziomie nie wyższym niż 8,5%

2026

Dążenie do GPGR (Gender Pay Gap Ratio) na poziomie poniżej 9%

2026

GCR (Glass Ceiling Ratio) – dążenie do zwiększenia odsetka kobiet w średniej i wyższej kadrze zarządzającej na poziomie 22% (w porównaniu do 19% w 2022 r.)

Gwarantujemy
bezpieczną i godną pracę

Każdego dnia robimy wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom oraz uczestnikom realizowanych przez nas projektów i ich beneficjentom. Nasza strategia w tym obszarze opiera się na dwóch filarach: „Always Safe, Always Ready”. Jej fundamentem są odpowiedzialność, dialog w zespołach oraz nieustanne poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań, wspierających tworzenie bezpiecznego miejsca pracy. Ta idea przyświeca nie tylko nam. Promujemy ją również wśród naszych interesariuszy i środowiska biznesowego – podwykonawców i partnerów biznesowych, w ramach odbywającego się co roku „Tygodnia bezpieczeństwa”.

CELE STRATEGICZNE

Co roku najwyższe kierownictwo będzie odbywało regularne wizyty bezpieczeństwa na kontraktach połączone ze spotkaniami z pracownikami firmy i partnerów biznesowych

Corocznie

Przeprowadzenie wszystkich szkoleń i programów promujących kulturę bezpieczeństwa u 100% pracowników

Corocznie

Organizacja Tygodnia Bezpieczeństwa w Grupie Budimex na przynajmniej 90% kontraktów

Jesteśmy
dobrym sąsiadem i umacniamy relacje

Mamy świadomość, że poprzez prowadzone projekty, znacząco wpływamy na codzienność lokalnych społeczności. Naszym celem jest poprawa jakości życia ludzi, nie pozostajemy jednak obojętni na ich potrzeby – tu i teraz. Jesteśmy otwarci na dialog. Regularnie spotykamy się z lokalnymi interesariuszami, wsłuchujemy się w ich oczekiwania i dokładamy wszelkich starań, by podtrzymywać dobrosąsiedzkie stosunki. Wspieramy lokalne inicjatywy, ułatwiamy komunikację wokół prowadzonych projektów i włączamy się w działania charytatywne, budując wartościowe relacje na lata. Promując ważne dla Grupy Budimex obszary – rozwój i edukację – nawiązujemy kontakty z uczelniami i technikami w regionach, proponując programy przygotowujące do pracy w branży budowlanej. Dzieląc się naszym doświadczeniem, wierzymy, że umożliwiamy młodym pokoleniom lepszy start 
w przyszłość.

CELE STRATEGICZNE

Przeprowadzenie programów edukacyjnych w szkołach i uczelniach technicznych dla 5 000 uczniów i studentów każdego roku

2023

Nie mniej niż 50 działań informacyjnych na wszystkich realizowanych kontraktach

Nasze działania wspierają następujące cele zrównoważonego rozwoju