17.09.2020

Akcja #niezwalniajmy z tytułem Dobroczyńcy Roku

Udostępnij artykuł

Inicjatywa społeczna #niezwalniajmy została wyróżniona w XXIII edycji Konkursu „Dobroczyńca Roku”. Uczestnikiem akcji został w czerwcu lider na rynku budowlanym – Budimex, który zatrudnia ponad 7 tysięcy osób. 

W tegorocznej edycji konkursu „Dobroczyńca Roku” wyłoniono 11 laureatów – firm, które w 2019 roku zrealizowały najciekawsze projekty społeczne. Jury zdecydowało przyznać 6 dodatkowych wyróżnień w kategorii „Społecznie zaangażowani w walce z epidemią COVID-19”. 

#Niezwalniajmy to akcja promująca i wspierająca działania mające na celu ochronę jak największej liczby etatów. Od połowy kwietnia do inicjatywy dołączyło blisko 50 firm, które deklarują, że w przypadku konieczności ograniczenia kosztów w związku z niekorzystną sytuacją finansową, w pierwszej kolejności będą redukować inne wydatki niż te związane z zatrudnieniem. Budimex jako pierwsza duża spółka włączyła się do programu. 

Celem, który przyświecał nam przy dołączaniu do akcji #niezwalniajmy było utrzymanie aktualnego stanu zatrudnienia oraz zapewnienie naszym pracownikom ciągłości pracy. Do tej pory udaje nam się wypełniać tę misję, ponieważ negatywne skutki pandemii koronawirusa wpłynęły dotychczas w niedużym stopniu na branżę budowlaną. Kontynuujemy swoją działalność i wciąż podpisujemy nowe kontrakty – mówi Cezary Mączka, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex SA.

– Istotą projektu jest też zwrócenie uwagi na to, jak ważna w tym trudnym momencie jest dla wszystkich współpraca i solidarność międzyludzka, gdzie zarówno pracodawcy mogą liczyć na swoich pracowników, jak i na odwrót – dodaje Cezary Mączka. 

Budimex to solidny i stabilny pracodawca, który stale powiększa zespół specjalistów i inżynierów budowlanych. W pierwszym kwartale 2020 r. zatrudnił ponad 100 osób i przewiduje, że w tym roku przyjmie łącznie około 500 pracowników. Aktualnie generalny wykonawca rekrutuje w każdym województwie w kraju do realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych. 

Pobierz plik - obrazek

Budimex Konkurs Dobroczynca Roku Niezwalniajmy 20200917