24.12.2019

Autostrada A1 (obwodnica Częstochowy) oddana kierowcom

Udostępnij artykuł

Dwudziestego trzeciego grudnia konsorcjum Budimex, Strabag i Budpol wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i autostrad oddały do eksploatacji (przejezdność) 20-kilometrowy odcinek obwodnicy Częstochowy A1 od węzła Blachownia do węzła Rząsawa.

Konsorcjum tych firm przejęło plac budowy po poprzednim wykonawcy w lipcu 2019 roku na poziomie zaawansowania budowy 50%. W ciągu pięciu miesięcy konsorcjum zrealizowało zakres prac umożliwiający zapewnienie przejezdności.

Na nowym odcinku obwodnicy Częstochowy obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Z trzech zaplanowanych węzłów oddany do użytku zostaje już węzeł Rząsawa (realizowany przez Budimex) na północy oddawanego odcinka drogi. Pozostałe węzły: Jasna Góra (Lgota) i Blachownia wymagają jeszcze zakończenia.

Cały odcinek F autostrady A1 realizowany poprzednio przez inną firmę budowlaną usuniętą z placu budowy ma długość 20 km, w tym odcinek Budimex ma długość 12,5 km. W ramach odcinka Budimeksu wykonano 132 000 m2 podbudowy z betonu cementowego oraz 180 000 m2 nawierzchni z betonu cementowego i 85 tysięcy ton mieszanek mineralno-bitumicznych. Dokończono przerwaną budowę 13 obiektów mostowych oraz 10 przepustów, wykonano konstrukcję ekranów akustycznych, kanalizację deszczową, przebudowę magistrali wodociągowej W400 oraz budowę linii elektroenergetycznych oraz oświetlenia. Dokończyliśmy budowę pięciu dróg poprzecznych, uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie obiektów i oddaliśmy je do ruchu, co znacznie poprawiło sytuację komunikacyjną w regionie dla lokalnej społeczności, która od 3 lat poruszała się objazdami – mówi Dariusz Blocher – Prezes Budimex SA.

Wyłącznie na odcinku Budimex pracowało prawie 0,5 tysiąca pracowników oraz prawie 300 jednostek sprzętowych i transportowych. Prace były prowadzone 7 dni w tygodniu przez całą dobę i dzięki tak dużej mobilizacji oraz ponadprzeciętnemu zaangażowaniu całego zespołu Kontraktu oraz Laboratorium i Technologów Budimex i Oddziału Usług Sprzętowych udało się zakończyć zasadnicze prace ponad miesiąc przed terminem kontraktowym – dodaje Dariusz Blocher.

Umowa z inwestorem została zawarta 24.07.2019, układanie nawierzchni rozpoczęto już siedem dni później. Umowny czas trwania kontraktu wynosił 3,5 miesiąca z datą zakończenia 15 listopada. Konsorcjum podpisało z GDDKiA Aneks do Umowy wydłużający termin realizacji do 23 grudnia 2019. Wartość robót przypadająca na Budimex to 154 mln zł netto.

Budimex realizuje co czwarty kilometr drogi ekspresowej bądź autostradowej w Polsce. W tym roku firma planuje także oddanie do ruchu fragmentów S17 (Garwolin – obwodnica Kołbieli). W ostatnich tygodniach Budimex zakończył inny istotny odcinek trasy S5 miedzy Wrocławiem a Poznaniem i fragment S7 (obwodnica Skarżyska Kamiennej).

Pobierz plik - obrazek

Budimex Ip Obwodnica Czestochowy Otwarcie