27.04.2020

Budimex dokończy S5 w woj. kujawsko-pomorskim

Udostępnij artykuł

W dniu 27.04.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na „Kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o dł. ok. 23,3 km.

Budimex będzie kontynuował prace po innym generalnym wykonawcy, który zrealizował 29% wartości rzeczowej kontraktu. Prace budowlane rozpoczną się niezwłocznie. Kontraktowy termin realizacji budowy wynosi 22 miesiące bez miesięcy zimowych. Prace powinny zakończyć się do końca 2022 roku. Budimex złożył także najkorzystniejszą ofertę w przetargu i został wezwany do podpisania umowy na budowę innego odcinka S5 – Ornowo – Wirwajdy w województwie warmińsko-mazurskim.

Zakres prac na S5 – Nowe Marzy – Dworzysko

Zakres mostowy – podstawowe informacje:

Łącznie 38 obiektów mostowych.

Obiekty nowe: 4.
Obiekty do remontu: 20 (w tym 4 obiekty w ciągu S5 z rozbiórką starego i wymianą przęsła na nowe)
Obiekty do dokończenia: 14

Beton: 15 tysięcy m3
Zbrojenie: 1500 ton stali.
Mury oporowe: 6500 m2 murów oporowych do wybudowania.

Zakres drogowy – podstawowe informacje:
Do wykonania 24k m drogi ekspresowej S5 w tym 5 węzłów drogowych
400tyś/ton mieszanek mineralno-bitumicznych do wbudowania
520 tyś/ton wykopów i 450tyś/ton nasypów do wbudowania

Zakres branżowy – podstawowe informacje:
Wykonanie 24 km kanału technologicznego
Budowa kanalizacji deszczowej oraz 28 zbiorników retencyjnych
Budowa systemu zarządzania ruchem
Budowa zasilania i oświetlenia 5 węzłów drogowych

Budimex jest polskim liderem realizacji budowy dróg ekspresowych i autostrad. Spółka notowana na polskiej giełdzie realizuje średnio co czwarty kilometr dróg tego typu w Polsce. W ciągu ostatnich 51 lat Budimex zrealizował tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły mu zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Pobierz plik - obrazek

Budimex Ip Budimex Dokonczy S5 W Woj Kujawsko Pomorskim 20200427