06.04.2022

Budimex i KZN Rail rozbudują zajezdnię tramwajową w Olsztynie

Udostępnij artykuł

We wtorek, 5 kwietnia, podpisaliśmy umowę z Gminą Olsztyn na rozbudowę zajezdni tramwajowej przy ul. Kołobrzeskiej 40 w Olsztynie. Kontrakt zostanie zrealizowany w konsorcjum z KZN Rail Sp. z o.o. Liderem konsorcjum jest Budimex – ma około 87,88 % udziału.

Wykonawca  w  ramach  zadania  zobowiązany  jest  do  opracowania  kompletnej  dokumentacji projektowej  dla  rozbudowy  zajezdni,  z podziałem  na  etapowanie  (w  tym  uzyskania  niezbędnych decyzji  administracyjnych),  wykonania  robót  budowlanych, przeprowadzenia  prób  oraz  testów  w zakresie niezbędnym do uruchomienia i oddania do eksploatacji wszystkich elementów, urządzeń i obiektów związanych z realizacją zamówienia.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy. Zakres podstawowy (etap I) obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, realizację robót rozbiórkowych, wykonanie układu torowego i drogowego na terenie zajezdni, wraz z przebudową infrastruktury podziemnej, wykonanie budynku hali postojowej wraz z wyposażeniem oraz budowę hali serwisowej w zakresie jej konstrukcji, zadaszenia i ścian zewnętrznych. Etap II (objęty prawem opcji) zakłada wykończenie i wyposażenie hali serwisowej oraz wykonanie i uruchomienie systemu sterowania ruchem na terenie zajezdni tramwajowej.

Powierzchnia całkowita: 8 100 m2

Kubatura: 83 700 m3

Wartość kontraktu to kwota  90,5 mln netto

Termin realizacji: 18 miesięcy