01.07.2022

Budimex kończy prace przy zaporze na granicy polsko-białoruskiej

Udostępnij artykuł

Budimex jest wykonawcą 105 km zapory na granicy polsko – białoruskiej zgodnie z zapisami umowy z Inwestorem – Strażą Graniczną RP.  Zapora wyznacza część wschodniej granicy Unii Europejskiej i obszaru NATO. Prace trwały od stycznia br. i zostały zrealizowane w terminie.

Budimex był odpowiedzialny za budowę dłuższego, niemal 106-kilometrowego odcinka zapory na granicy z Białorusią. W ciągu minionych 5 miesięcy intensywnych robót, zrealizowano m.in.:

  • osadzenie w gruncie blisko 22 000 betonowych pali fundamentowych,
  • zainstalowano taką samą ilość (niemal 22 000) stalowych słupów,
  • zamontowano ponad 22 000 stalowych przęseł o wysokości 5 i 2,5 m.
  • Zbudowano ponad 105 km dróg technologicznych wzdłuż granicy państwowej.
  • Dzięki temu powstała fizyczna bariera o łącznej długości 105,55 km.

– Jesteśmy dumnym wykonawcą bardzo nietypowego obiektu infrastrukturalnego, który przyszło nam wykonać w wyjątkowych warunkach, zarówno geopolitycznych i pandemicznych, jak i – przede wszystkim – terenowych. Praca w strefie objętej zakazem poruszania się, dodatkowo w części przebiegająca przez ściśle chronioną Puszczę Białowieską, oznaczała dla nas wdrożenie wielu ponadnormatywnych procedur i specjalnego podejścia. W realizację projektu zaangażowanych było 200 jednostek sprzętowych oraz 500 osób. Na nich spoczywała odpowiedzialność m.in. za utrzymanie tempa prac czy pełną logistykę dostaw materiałów przy zachowaniu pełnej staranności o powierzone na czas realizacji inwestycji środowisko naturalne.  Cieszę się, że sprawdzony zespół fachowców Budimex kolejny raz dowiódł swoich umiejętności. – mówi Artur Popko, Prezes Budimex S.A.

Zdając sobie sprawę ze specyfiki prowadzonej budowy, Budimex dodatkowo zdecydował się na nieobligatoryjne skorzystanie z usług zewnętrznego Nadzoru Przyrodniczego Wykonawcy (NPW), który przed rozpoczęciem prac dokładnie przeanalizował i skonsultował z Dyrekcją Białowieskiego Parku Narodowego, Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku potencjalne zagrożenia i w planie ochrony środowiska (POŚ) zasugerował stosowne działania zaradcze. W toku licznych kontroli, ocena zabezpieczeń środowiskowych wprowadzonych przez Budimex była pozytywna, a wszelkie sugestie organów administracyjnych były niezwłocznie realizowane.

W toku prac budowlanych Pracownicy Budimex możliwie na bieżąco zabezpieczali, przed potencjalnym uszkodzeniem przez ciężki sprzęt, sąsiadujące z placem budowy i drogami dojazdowymi florę i faunę (m.in. drzewa, mrowiska) oraz inne obiekty (np. miejsca kultu religijnego). Drzewa przy drogach dojazdowych zostały obłożone zabezpieczeniami, które chroniły je przed uszkodzeniem. W trakcie budowy na wniosek władz gmin również przeniesiono bocianie gniazda tak, żeby ptaki mogły swobodnie funkcjonować w bezpiecznym otoczeniu.

Budowa zapory przebiegała także w atmosferze aktywnego i konstruktywnego dialoguz samorządowcami właściwych gmin i powiatów. Dzięki tym konsultacjom modyfikowano drogi dojazdowe do placów budów. Dzięki dialogowi z lokalnymi społecznościami zmieniano także lokalizacje niektórych placów składowania i wprowadzano dodatkowe zabezpieczenia lokalnych miejsc kultu religijnego i pomników przyrody.

Informowano o przebiegu realizowanych prac w taki sposób by nie stanowiły dla okolicznych Mieszkańców nadmiernej uciążliwości. W miejscowościach, w których ruch ciężkiego sprzętu nie mógł zostać wyprowadzony poza teren zabudowany przeprowadzono działania, które poprawią jakość życia lokalnej społeczności i będą jej służyć przez najbliższe lata. Zgodnie z wnioskiem przedstawicieli jednej z gmin zbudowane zostaną wiaty piknikowe czy siłownie plenerowe.

Miejsca użytkowane przez Pracowników Budimex i zaangażowanych firm podwykonawczych tj. drogi dojazdowe czy place składowe są aktualnie przywracane do stanu sprzed rozpoczęcia prac. Wraz z rozpoczęciem budowy, na tym obszarze, dokonano  szczegółowej inwentaryzacji terenu. W trakcie prowadzenia prac na bieżąco oceniano z przedstawicielami gmin, które drogi powinny zostać przez Budimex naprawione tak, aby prowadzona przez firmę inwestycja nie oznaczała degradacji miejscowej infrastruktury. Drogi, które na mocy uzgodnionych porozumień były przez Budimex wykorzystywane,  wkrótce zostaną przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.

Pobierz plik - obrazek

Budimex Konczy Prace Przy Zaporze Na Granicy Polsko Bialoruskiej