07.09.2020

Budimex na Europejskim Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Udostępnij artykuł

Budimex – partner Europejskiego Forum w Karpaczu – będzie obecny na następujących panelach dyskusyjnych:

1. Pracownicze plany kapitałowe (PPK) jako benefit – szanse i wyzwania – 8 września o godzinie 16.30

Myślenie o wynagrodzeniu pracownika wyłącznie przez pryzmat pensji to anachronizm. Potrzeby pracowników zmieniają się, a wraz z nimi do oferty benefitów wchodzą świadczenia, które na nie odpowiadają. Jednym z nich są Pracownicze Plany Kapitałowe, które w tym roku obejmą kolejne 3,7 mln pracowników w Polsce. Konfederacja Lewiatan przygotowała raport, w którym podejmuje próbę określenia potencjału programów długookresowego oszczędzania jako świadczenia pozapłacowego. Jaka przyszłość rysuje się przed PPK? Czy pandemia koronawirusa wpłynęła na świadomość Polaków w kontekście zabezpieczenia finansowego i konieczności oszczędzania?

dr Sonia Buncholtz – ekspert Konfederacja Lewiatan – (prezentacja raportu)

Bartosz Marczuk,  Wiceprezes PFR

Robert Zapotoczny – Prezes, Portal PPK (moderacja)

Marlena Maląg – Minister Pracy i Polityki Społecznej

Cezary Mączka – Członek Zarządu Budimex

Gertruda Uścińska  – Prezes ZUS

 

2. Różne oblicza polskich eksporterów – 9 września o godzinie 10:45

Od IT po FMCG, polski eksport ma różne oblicza. Giganty technologiczne i software housey mogą się pochwalić licznymi historiami sukcesu i wdrożeniami u wielkich międzynarodowych korporacji. Z kolei wiele sieci FMCG w swoją politykę wzrostu i ekspansji wprowadziło zasadę wspierania polskich producentów z branży spożywczej. Jakie istnieją szanse, ale i zagrożenia dla polskich eksporterów? Czego eksporterzy w różnych branżach mogą nauczyć się od siebie nawzajem?

Ryszard Florek, Prezes Zarządu / Właściciel, FAKRO Sp. z o.o., Polska
Piotr Rogowski, Członek Zarządu, Lidl Polska, Polska
Krzysztof Mazur, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polska
Artur Popko, Wiceprezes Zarządu, Budimex S.A., Polska
Janusz Władyczak, Prezes Zarządu, KUKE, Polska

 

3. Spalanie odpadów i jego rola w gospodarce odpadami w Polsce – 9 września, 11:45-12:45

Gospodarka odpadami w Polsce zmierza w kierunku jak najszerszego odzyskiwania surowców lub energii, tak aby odpady nie były problemem, a raczej poszukiwanym i cennym towarem. Odzysk energii z odpadów zawsze będzie nieodłącznym elementem systemu gospodarki odpadami, gdyż umożliwia zagospodarowanie tych frakcji, których nie da się skierować do odzysku i nie powinno się składować, a mają w sobie wysoką wartość energetyczną. W ciągu najbliższych 6 lat okaże się, jak ukształtuje się zagospodarowanie odpadów w Polsce i jaką role będzie w nim odgrywać spalanie.

Paneliści:

Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu, Polska

Adam Zawada, Wiceprezydent, Urząd Miejski Wrocławia, Polska

Frank Paasche, Członek Zarządu, EEW Energy from Waste Polska, Polska

Mirosław Skowron, Członek Zarządu Ciech SA, Polska

Andrzej Brzeziński, Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo, Polska

Artur Pielech, Prezes Zarządu, FBSerwis S.A., Polska