22.04.2022

Budimex na XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Udostępnij artykuł

W dn. 25-27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędzie się XIV Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress). Jednym ze sponsorów wydarzenia jest Budimex. W cyklu debat oraz spotkań towarzyszących EKG wezmą udział przedstawiciele biznesu i polityki oraz naukowcy, praktycy i decydenci z Polski, Europy i świata. Wśród prelegentów obecni będą eksperci Budimex SA. włącznie z Prezesem Zarządu, Arturem Popko.

W największym spotkaniu biznesowym w Europie Centralnej weźmie udział ponad 5 tys. uczestników, 700 prelegentów oraz blisko 300 dziennikarzy. Na ok. 150 panelach dyskusyjnych spotkają się reprezentanci instytucji Unii Europejskiej, europejscy politycy m.in. z Czech, Litwy, Niemiec, Ukrainy i Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele największych firm. Po raz pierwszy Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu będzie towarzyszyć również Europejskie Forum Młodych.

Budimex serdecznie zaprasza na panele z udziałem swoich liderów, którzy jako specjaliści branży opowiedzą o aktualnej sytuacji w budownictwie oraz wyzwaniach z jakimi się mierzą. 

– Artur Popko, Prezes Zarządu Budimex SA.

Infrastruktura transportowa w Polsce (25.04 g.12.30)

Jakość infrastruktury transportowej jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarki. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do roku 2030. Jak rozwój infrastruktury może wspierać realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu? Koleje dużych prędkości w Europie – polskie plany i wymagania techniczne. Konkurencyjność kolejowego cargo. Sieć drogowa: wąskie gardła, brakujące odcinki, inwestycje o znaczeniu europejskim. Kluczowe elementy infrastruktury punktowej: porty lotnicze (CPK), morskie, terminale intermodalne. Infrastruktura i technologie cyfrowe – w kierunku inteligentnych systemów transportowych.

–  Artur Popko, Prezes Zarządu Budimex SA.

Budownictwo infrastrukturalne  (26.04 g.13.30)

Rynek inwestycji drogowych: aktualna sytuacja, ceny, dostępność materiałów. Skutki kolejnego spiętrzenia zadań dla branży budowlanej. Skala inwestycji a potencjał firm. Wysokie koszty zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej kadry. Perspektywy realizacji programów: Mosty dla Regionów, Program Kolej+, Program 100 Obwodnic. Polski rynek inwestycji infrastrukturalnych w elektroenergetyce – zasoby, potrzeby i wyzwania, potencjał wykonawczy. Rozwój sieci najwyższych napięć. Linie, stacje, elementy infrastruktury. Rodzaje prac wykonawczych i projektowych. Współpraca zleceniodawcy z rynkiem wykonawców: umowy, waloryzacja, ryzyko, płatności.

Artur Pielech, Prezes Zarządu FBSerwis SA. – Członek Zarządu Budimex

Gospodarka odpadami (27.05 g.9.30) 

Wyzwania wobec organizatorów systemu oraz regulatora wynikające z unijnych dyrektyw. Luka inwestycyjna – gdzie szukać finansowania? Segregacja i recykling czy ograniczenie powstawania odpadów? Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów – wpływ tych rozwiązań na funkcjonowanie odpadowego systemu. Nowoczesne technologie w organizacji kompleksowej i wysokojakościowej zbiórki odpadów komunalnych. Odzysk energii z odpadów a cele Zielonego Ładu.

– Cezary Łysenko, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex SA.

Inwestycje i wyzwania  (25.04 g.16.30) 

Aktualne otoczenie polskich inwestycji: koszty wykonawstwa, ceny materiałów, inflacja, zaburzone łańcuchy dostaw. Jakie inwestycje podnoszą odporność gospodarki na kryzysy? Jak skutecznie stymulować inwestycje prywatne i publiczne? Obszary największych potrzeb: zielone inwestycje, wytwarzanie i infrastruktura energii, transport, technologie cyfrowe. Finansowanie inwestycji w świetle kluczowych programów gospodarczych państwa.

Ewelina Karp-Kręglicka, Dyrektor Biura Zakupów, Jakości i Ochrony Środowiska Budimex SA.

Zielone budownictwo (25.04 g.16.30)

Cele, standardy, technologie. Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu i Fit for 55 na branżę budownictwa. Nowe technologie i materiały – zielony cement, pachnący asfalt? Energetyka odnawialna zintegrowana z budynkiem. Koszty budynków niskoemisyjnych. Projektanci i użytkownicy w dialogu – osiedla i budynki biurowe przyszłości. Elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe na rynku budowlanym.

–  Adam Skwarski, Dyrektor Inwestycji i Rozwoju Budimex SA.

Pakietowe PPP  (27.04 g.11.30)

Ścisła współpraca samorządów, ich jednostek i sektora rządowego? Projekty, w których ten model może być rozwiązaniem pożądanym. Precyzyjne określenie celów i warunków realizacji kluczem do sukcesu. Podstawowe bariery poszerzania formuły PPP. Obawy i zniechęcenie: transparentność procesów i presja organów kontrolnych na styku prywatnego a publicznego. Przykłady udanych realizacji.