27.08.2021

Budimex podpisał umowę na realizacji stacji kolejowej Ełk za 0,5 mld zł

Udostępnij artykuł

26 sierpnia 2021 roku Budimex SA podpisał z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za prawie 587 mln zł netto na przebudowę stacji Ełk. Inwestycje w Ełku, to pierwszy etap robót na odcinku Białystok – Ełk, w ramach projektu „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”. Projekt za prawie 587 mln zł netto jest współfinansowany z unijnych środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Termin realizacji zamówienia wynosi 28 miesięcy. Okres gwarancji wynosi 5 lat. Po stacji Czechowice Dziedzice i stacji Warszawa Zachodnia – węzeł Ełk jest kolejnym realizowanym przez Budimex SA. W tym roku Budimex zakończył modernizację linii kolejowej Warszawa – Lublin. Oprócz tych inwestycji firma realizuje także kontrakty kolejowe w Gdyni i na liniach E30 i E59 na Śląsku i w województwie wielkopolskim.

Mam nadzieję, że generalny wykonawca stanie jak robi to w ostatnich latach, na wysokości zadania i zgodnie z harmonogramem zrealizuję tą inwestycję. Życzę, że kiedy politycy już wykonali swoje zadania, zorganizowali finansowe, przygotowali projekty to inżynierowie wezmą sprawy w swoje ręce i żadne przeszkody nie staną w poprzek planom inwestycyjnym i że w 2023 roku będziemy mogli korzystać już z nowej stacji Ełk Osobowy – mówił podczas podpisania umowy Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury.

Stacja Ełk jest sercem tego odcinka. Prace rozpoczną w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Mam nadzieję, że firma Budimex podoła temu co realizuje na wielu budowach w kraju – mówił podczas podpisania umowy Ireneusz Merchel – Prezes PKP PLK.

Prace budowlane rozpoczną się po uzyskaniu przez inwestora pozwolenia na budowę i zakończeniu prac nad projektem fazowania robót. Harmonogram prac przewiduje, że stanie się to za ok. 3 miesiące. W tej chwili generalny wykonawcy przygotowuje plac budowy i rozpoczyna zamawianie materiałów.

Zakresem inwestycji objęte jest:

– przebudowa torów kolejowych o łącznej długości 38 km wraz z podtorzem i odwodnieniem oraz urządzeniami Sterowania Rychem Kolejowym na stacji Ełk Osobowy oraz Ełk Towarowy

– zabudowa 118  rozjazdów

– budowa 5 peronów (w tym 2 opcji); łącznie 2600mb krawędzi (400mb w opcji) dostosowanych

do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z pełną infrastrukturą

– przebudowa sieci trakcyjnej oraz sieci i linii z urządzeniami elektroenergetyki kolejowej,

– budowa budynku nastawni dysponującej na stacji Ełk z nowymi urządzeniami

– przebudujemy infrastrukturę sanitarną, sieć kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechniczne.

W zakresie obiektów inżynieryjnych przewidziana jest budowa:

– pięciu wiaduktów kolejowo-drogowych

– jednego mostu kolejowego nad rzeką EŁK, oraz przejście podziemne pod torami całego układu torowego stacji Ełk

Krótka charakterystyka przedmiotowych obiektów inżynieryjnych:

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja czterech linii kolejowych tj. LK38, LK41, LK219, LK 223 w obrębie stacji Ełk, stacji Ełk Towarowy oraz Przystanku Osobowego Ełk Szyba Wschód.

Do głównych celów przedsięwzięcia pn. „Prace na stacji Ełk” należą:

–  skrócenie czasu jazdy pociągów w ruchu międzynarodowym, międzyregionalnym i międzyaglomeracyjnym pomiędzy stacjami Białystok i Ełk,

–  poprawa przepustowości linii,

–  zwiększenie dostępności transportu kolejowego,

– usprawnienie statycznej i dynamicznej informacji pasażerskiej oraz informacji dla przewoźników,

–  poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego,

–  racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury,

–  zapewnienie interoperacyjności kolei,

– zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko.

Ełk posiada największą stację węzłową na Mazurach, w której krzyżują się linie do Białegostoku (przedłużona do Brześcia, zelektryfikowana w 1990), Korsz i dalej do Bartoszyc, Gołdapi, Olsztyna i Czerwonki. Z Ełku kursują bezpośrednie pociągi m.in. do Olsztyna, Białegostoku, Torunia, Poznania, Wrocławia, Gdańska, Szczecina, Gdyni, Warszawy i Łodzi.