28.06.2023

Budimex ponownie najlepiej oceniony przez ‎podwykonawców

Udostępnij artykuł

Budimex po raz kolejny uzyskał najlepszy wynik w badaniu przeprowadzonym przez ASM ‎Centrum Badań Analiz i Rynku. W tegorocznym wyborze „Generalnego wykonawcy ‎przyjaznego firmom budowlanym” wzięło udział ponad 2 tys. ekspertów branży ‎budowlanej z 300 firm, którzy zostali poproszeni o wskazanie najrzetelniejszej ich ‎zdaniem firmy z grona TOP 10 generalnych wykonawców w Polsce. ‎

‎„Generalny wykonawca przyjazny firmom budowlanym” to nie jedyny tytuł, na jaki w opinii ‎ekspertów z kilkuset działających w Polsce firm, zdobył Budimex. Firma zajęła także ‎pierwsze miejsce w trzech podkategoriach: „Generalny wykonawca, który zapewnia ‎najwyższe standardy bezpieczeństwa na budowach”, „Generalny wykonawca, z którym ‎współpraca oceniana jest najlepiej” oraz „Generalny wykonawca, oferujący ‎najkorzystniejsze warunki finansowe i terminowe płatności”. W czwartej, ostatniej, ‎kategorii: „Generalny wykonawca polecany, jako najlepszy partner do współpracy”, ‎Budimex uplasował się na drugiej pozycji. ‎

‎ – Tak wysokie oceny naszych podwykonawców cieszą nas tym bardziej, że są efektem ‎podjętych przez nas działań. Współpracując z partnerami kierujemy się poszanowaniem ‎zasad etyki i dbamy o zachowanie najwyższych standardów w zakresie BHP, przestrzegania ‎praw pracowniczych i wymogów środowiskowych – mówi Artur Popko, Prezes Zarządu ‎Budimex S.A.‎

Budimex obsługuje obecne około 200 kontraktów na terenie całej Polski i współpracuje ‎łącznie z ponad 50 tysiącami firm podwykonawczych. Współpraca Budimeksu z ‎podwykonawcami organizowana jest w taki sposób, który gwarantuje im otrzymywanie ‎wszelkich środków zawartych w kontrakcie na czas. W ostatnich latach spółka, oprócz ‎transparentnej polityki finansowej wprowadziła liczne rozwiązania, takie jak np. podział ‎płatności na niższe kwoty i tym samym częstsze płatności do podwykonawców. Partnerskie ‎relacje z podwykonawcami to również wsparcie i rozwój lokalnych przedsiębiorców.‎

‎– Razem z marką Budimex realizujemy największy w Polsce projekt tramwajowy – budowę ‎linii do Wilanowa, gdzie dostarczyliśmy szeroki zakres rur GRP. Cieszymy się, że ‎zrealizowaliśmy tak ważny projekt dla mieszkańców Warszawy, tym bardziej, że krótkie ‎terminy wymagały od nas szybkiego dostosowania produkcji oraz dostaw. Niewątpliwe ‎pomogły w tym partnerskie warunki współpracy, które są gwarantem pomyślności realizacji ‎każdego projektu. Wysokie noty, jakie otrzymał Budimex od podwykonawców są w pełni ‎zasłużone – mówi Tomasz Zwarzany odpowiedzialny za sprzedaż w Amiblu Poland. ‎

Amiblu to jeden ze światowych liderów projektowania i dostarczania najwyższej klasy rury i ‎kształtek GRP. Istniejąca od ponad 50 lat firma z siedzibą w Austrii, posiada zakłady w ‎Niemczech, Hiszpanii, Polsce oraz Rumunii, zatrudnia łącznie ok. 1 500 pracowników. ‎Amiblu specjalizuje się w rozwiązaniach systemowych GRP dla ścieków, wody deszczowej ‎oraz pitnej, nawadnianiu, energetyce wodnej oraz zastosowaniach przemysłowych.‎

‎– Dla firmy Budimex realizujemy kontrakty zarówno kubaturowe – posadowienie Teatru ‎Polskiego w Szczecinie, infrastrukturalne – wykonanie fundamentowania specjalistycznego w ‎ramach przebudowy Stacji Warszawa Zachodnia czy przemysłowe jak np. realizacja kolektora ‎wiślanego, etap III. W każdym z tym kontraktów wykonujemy niezwykle skomplikowane prace ‎geotechniczne, które wymagają optymalizacji w trakcie ich realizacji. Bez partnerskiego ‎podejścia nie byłoby pierwszej w Polsce dociskowej ściany żelbetowej w Szczecinie czy ‎rekordowej wydajności w zakresie wykonywanych prac fundamentowych na Stacji Warszawa ‎Zachodnia. W trudnych czasach partner, który jest otwarty na dialog, płacący w terminie, ‎który rozumie nasze wyzwania i chce je z nami pokonywać to gwarancja sukcesu projektu. ‎Budimex jest naszym klientem, jednak przede wszystkim partnerem. Gratuluję wyniku ‎rankingu. Myślę, że jest w pełni zasłużony – mówi Hubert Tomczak, dyrektor zarządzający, ‎Soletanche Polska. Firma wchodzi w skład grupy Soletanche Bachy – światowego lidera w ‎zakresie budownictwa podziemnego. ‎

Organizatorem badania „Marka na rynku budowlanym” jest ASM – Centrum Badań i Analiz ‎Rynku, polska firma posiadająca status centrum badawczo-rozwojowego. Od 2004 roku ‎ASM przeprowadza ogólnopolskie badania wśród kilku tysięcy firm wykonawczych, a na ‎podstawie wyników ogłasza ranking dla kilkudziesięciu kategorii. Ranking powstał 18 lat ‎temu jako jedyny w Polsce projekt badawczy o niezależnym charakterze i szerokim zasięgu. ‎Badanie opiera się na spontanicznych wskazaniach wykonawców, bez podanej listy marek ‎do wyboru. Co sprawia, że wyniki są w pełni obiektywne i rzetelne. ‎

Pobierz plik - obrazek

Budimex Ponownie Najlepiej Oceniony Przez Podwykonawcow