09.07.2020

Budimex przeprowadzi testy innowacyjnego projektu BIMERR na warszawskiej Pradze

Udostępnij artykuł

BIMERR to projekt polegający na rozszerzeniu technologii BIM (Building Information Modelling) o narzędzia wspierające proces renowacji energetycznej budynków mieszkaniowych. To międzynarodowe przedsięwzięcie, finansowane z funduszy unijnych, realizowane jest w ramach programu Horyzont 2020. Innowacyjny na skalę kontynentu projekt wkracza w fazę testów, za których prowadzenie odpowiada Budimex we współpracy z Urzędem Miasta st. Warszawy i stołeczny ZGN. Pierwsze pomiary wydajności energetycznej oraz planowanie scenariuszy termomodernizacji w technologiach BIMERR prowadzone będą już w lipcu, w budynku na warszawskiej Pradze.

Budynek, wytypowany przez Miasto i ZGN do przeprowadzenia testów nowych rozwiązań, wymaga usprawnień energetycznych. Do tej pory został doposażony w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody, a także przyłączony do M.S.C. Obecnie rozpoczynają się pierwsze prace wykorzystujące technologię BIMERR, mające na celu wybranie najlepszego scenariusza termomodernizacji dla tego obiektu. Testy z wykorzystaniem innowacyjnej technologii będą miały w przyszłości wpływ m.in. na efektywność energetyczną budynku, a co za tym idzie – na wysokość rachunków za zużycie energii cieplnej.

Testy BIMERR w budynku przy ul. Wiarusów obejmą standardową inwentaryzację energetyczną, wykonanie modelu budynku przy użyciu technologii BIM, skanowania 3D oraz termografii. W wyniku prac powstanie analiza energetyczno-ekonomiczna możliwych scenariuszy termomodernizacji z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, a Miasto otrzyma świadectwo charakterystyki energetycznej budynku w stanie obecnym.

Realizowany od 2019 roku BIMERR ma na celu wypracowanie pakietu nowoczesnych narzędzi kompleksowo wspierających proces renowacji energetycznej budynków mieszkaniowych. Projekt zakłada także rozwój technologii Scan-to-BIM, wykorzystującej smart glasses i rozszerzoną rzeczywistość (AR). Dzięki temu, obiekty będą mogły być uzupełniane m.in.
o charakterystykę materiałów i komponentów mających wpływ na wydajność energetyczną. Rozwiązanie będzie umożliwiało również analizę zachowań mieszkańców, które mają wpływ na zużycie energii.

W ramach projektu powstaną również dodatkowe aplikacje wspierające system tj. np. Renovation DSS. Aplikacja ta będzie dedykowana projektantom modernizacji energetycznej budynków oraz zarządcom nieruchomości. Pozwoli ocenić możliwości przeprowadzenia renowacji, m.in. pod kątem wymiany systemów grzewczych, materiałów izolacyjnych czy okien. Ułatwi także oszacowanie wpływu modernizacji na wskaźniki ekonomiczne budynku. Druga aplikacja – Process & Workflow Modelling and Automation (PWMA) – posłuży do symulacji procesu renowacji na każdym jego etapie – od przygotowania po wykonanie.

Badania do projektu będą realizowane w Polsce, Hiszpanii i Grecji.  Ze względu na różnice w prawie budowlanym oraz rozbieżność w standardach wykonywania budynków Budimex SA, lider etapu realizacji testów oraz Ferrovial Agroman, niezależnie opracują modele BIM, które posłużą do oceny wydajności narzędzi BIMERR. Dzięki temu powstanie zbiór wskazówek i wytycznych do usprawnienia innowacyjnego pakietu.

Pobierz plik - obrazek

Budimex Wdroz Y Projekt Bimerr