01.10.2019

Budimex S.A. wbił symboliczną łopatę na budowie obwodnicy Łańcuta

Udostępnij artykuł

Na budowie tzw. obwodnicy Łańcuta wbito wczoraj „symboliczną łopatę”. Wykonawcą prac jest Budimex S.A. Umowę na kwotę: 115 847 768,51 zł brutto podpisano 18 maja 2018 r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 94 realizowana jest w systemie „optymalizuj-projektuj-buduj”. Wykonawca zaprojektował i uzyskał wymagane prawem decyzje. Aktualnie Wojewoda Podkarpacki prowadzi procedurę zmiany wydanej w 2010 r. decyzji ZRID, której uzyskanie planowane jest na koniec  października br. Po uzyskaniu decyzji, Wykonawca przystąpi do robót drogowych w pełnym zakresie. – Obecnie prowadzimy roboty przygotowawcze w oparciu o obowiązującą decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w możliwym do wykonania zakresie tak, abyśmy po otrzymaniu zmiany decyzji ZRID, mogli przed okresem zimowym wykonać jak najwięcej prac  – powiedział Jarosław Jochymek, Dyrektor Kontraktu, Budimex S.A.

 

Wykonawca skupia się teraz głównie na odcinku DK94 w miejscowości  Głuchów, gdzie trwa:

>> usuwanie drzew i krzewów z porządkowaniem terenu,

>> zdejmowanie warstwy humusu,

>> rozbiórka nawierzchni,

>> przygotowanie terenu do realizacji objazdów,

>> rozpoznanie saperskie, środowiskowe i archeologiczne,

>> przygotowanie dojazdów do planowanego do realizacji  obiektu mostowego,

>> inwentaryzacje budynków, dróg i terenów pod planowany gazociąg,

>> przygotowanie terenów pod skład materiałów.

 

Zakres robót

W ramach zadania przewiduje się pozostawienie przekroju drogi krajowej jako jednojezdniowej, dwupasowej (po jednym pasie w każdym kierunku), z pasem jezdni wyłączonej z ruchu z barierą ochronną, na długości 5,82 km. Roboty będą polegały na wymianie konstrukcji drogowej, a tam gdzie będzie to konieczne, na poszerzeniu korpusu drogowego. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94.

Zakres prac obejmuje także przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych – 5 rond na przecięciu DK 94 z: DW 877, DW 881, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4), ul. Kościuszki i DP 1520R oraz  skrzyżowanie zwykłe z ul. Piłsudskiego. Wykonawca wybuduje także most drogowy na rzece Sawa o dł. 33 m, drogi dojazdowe oraz przebuduje i wybuduje urządzenia infrastruktury technicznej:

 

>> sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, w tym przebudowę sieci gazu wysokiego ciśnienia DN400 na dł. 6 km,

>> sieci energetyczne, teletechniczne, kanał technologiczny, oświetlenie,

>> urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe i poziome.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, zwłaszcza tych najmniej chronionych czyli pieszych i rowerzystów, zakłada się budowę obustronnych chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych.

W ramach prac projektowych, Wykonawca zaproponował nowe rozwiązania, do których zgłoszone zostały wnioski władz samorządowych. GDDKiA wychodząc naprzeciw zgłoszonym postulatom, w znaczącej części uwzględnił je w zamiennym projekcie budowlanym.

 

Przykłady wprowadzonych zmian na podstawie postulatów samorządów:

>> zaprojektowano wjazd i wyjazd z terenów: MOSiR, Szpitala Powiatowego, Centrum Kształcenia i Zespołu Szkół Technicznych do DK94 na prawoskręty z możliwością wykonania manewru lewoskrętu,

>> zaprojektowano nowe zatoki autobusowe lub zmieniono lokalizację istniejących,

>> zaprojektowano nowe przejścia dla pieszych lub zmieniono ich lokalizację,

>> zaprojektowano bezpośredni włączenie do DK94 m.in. ul. Bema i ul. Orzeszkowej,

>> zaprojektowano bezpośrednie włączenie jezdni dodatkowej do ronda w Głuchowie ze względu na lokalizację Ośrodka Kultury i OSP. 

 

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

>> Klasa drogi: GP

>> Długość drogi: 5,82 km

>> Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

>> Obciążenie obiektów: Nośność kl. „A” wg. PN 85/S – 10030 oraz „Stanag C 150”

>> Przekrój poprzeczny: 1×2

>> Szerokość pasów ruchu: 3,5 m

>> Kategoria obciążenia ruchem:KR5

>> Chodniki: 2,0 m

>> Ciągi pieszo – rowerowe: 3,5-4,0 m

>> Szerokość jezdni dróg dojazdowych: 3,50 – 6,00 m

>> Środkowa część jezdni wyłączona z ruchu o nawierzchni bitumicznej  i kostki brukowej: 3,5 m

 
Kalendarium:

>> Nazwa zadania:„Kontynuacja budowy przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut – Głuchów km 613+767 do 619+589,86”.

>> Uzyskanie decyzji środowiskowej:1 grudnia 2006 r.

>> Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia: 26 lipca 2010 r.

>> Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID):29 września 2010 r.

>> Ostateczność decyzji ZRID– 26 listopad 2013 r.

>> Ostateczność decyzji środowiskowej: 19 stycznia 2017 r.

>> Ogłoszenie przetargu na Wykonawcę robót: 15 lipca 2017 r.

>> Podpisanie umowy z Wykonawcą: 18 maja 2018 r. (Wykonawca: Budimex S.A., kwota: 115 847 768,51 zł brutto, termin: 34 miesiące)

>> Ogłoszenie przetargu na Konsultanta: 13 września 2017 r.

>> Podpisanie umowy z Konsultantem: 15 czerwca 2018 r. (Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k.)

>> Złożenie wniosku o zmianę decyzjiZRID: 18 marca 2019 r.

>> Wszczęcie postępowania przez Wojewodę Podkarpackiego ws. zmiany decyzji ZRID: 23 maja 2019 r.

Pobierz plik - obrazek

Budimex Ip Obwodnicalancut Wbicielopaty 20191001