08.08.2019

Budimex SA przyspiesza prace na obwodnicy Skarżyska-Kamiennej

Udostępnij artykuł

Roboty nad drogą ekspresową S7 na odcinku od Skarżyska-Kamiennej do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego postępują zgodnie z harmonogramem. Budimex zakończył już większą część prac na trasie, która ma być oddana do użytku w maju 2020 r. Drogowcy nie wykluczają jednak, że obwodnicą pojedziemy jeszcze w tym roku.

 

Realizowana przez Budimex inwestycja obejmuje nie tylko 7,6 km odcinek trasy S7, ale także 14 km dróg serwisowych i dojazdowych. Oprócz tego, obwodnica ma składać się z 10 obiektów mostowych i 5 przepustów. Prace związane z budową rozpoczęły się w październiku 2017 r. – Na dziś, wszystkie wykopy na odcinku głównym zostały zakończone. Wykonaliśmy już ponad 1 000 000 m³ nasypów, co stanowi około 95% całości planowanych w tym zakresie prac. Obecnie trwają roboty związane z budową konstrukcji jezdni trasy głównej. Przygotowujemy się też do rozpoczęcia prac wykończeniowych, w tym humusowania, stawiania ekranów akustycznych czy barier drogowych – mówi Artur Popko, Wiceprezes Zarządu Budimex SA, Dyrektor Operacyjny.

 

Wykonawca utrzymuje Tymczasową Organizację Ruchu na początku projektowanego odcinka, od strony Warszawy oraz na końcu, od strony Kielc. Na przełomie sierpnia i września odbędzie się przełożenie ruchu, które pozwoli na połączenie odcinka z drogą ekspresową od strony Radomia.

 

Postępy na wszystkich frontach

 

Od czasu rozpoczęcia prac do dziś, Budimex zdążył wykonać większość robót branżowych. Zakończono m.in. przebudowę kolizji wysokiego napięcia, sieci gazowych wysokiego i niskiego ciśnienia, a także sieci wodociągowej. – Prowadzimy zaawansowane prace w ramach budowy odwodnienia korpusu drogowego i melioracyjne, a także zajmujemy się oświetleniem. – mówi Artur Popko. Postępy widać również w robotach mostowych, do których wykorzystano już imponujące: ponad 24 tys. m³ betonu i ponad 3 mln kg stali. Trwają prace nad wykonaniem kap chodnikowych i płyt najazdowych, jednak również te zbliżają się ku końcowi. Codziennie, w realizację działań zaangażowanych jest około 400 pracowników i 130 jednostek sprzętowych. – Prace przebiegają bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, wszystkie niezbędne do oddania trasy zadania, uda nam się zakończyć przed planowanym terminem – dodaje Popko.

 

Zakończenie inwestycji pozwoli na zamknięcie ciągu drogi ekspresowej S7 od Grójca do granicy z województwem małopolskim, a więc na odcinku ok. 200 km, przy równoczesnym ominięciu Skarżyska Kamiennej. Umożliwi to skrócenie czasu przejazdu i poprawę bezpieczeństwa ruchu

Pobierz plik - obrazek

Budimex Otwarcie S7 Juz Coraz Blizej 20190892