05.01.2022

Budimex wybuduje część zapory na granicy Unii Europejskiej i Białorusi

Udostępnij artykuł

Czwartego stycznia 2022 roku  po negocjacjach prowadzonych z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Strażą Graniczną podpisaliśmy umowę na wykonanie części zapory na granicy Unii Europejskiej i Białorusi. Projekt będziemy realizować na zasadach rynkowych, będąc jedną z kilku firm na polskim rynku, która dysponuje odpowiednimi zasobami i doświadczeniem pozwalającym na fachowe i terminowe wykonanie takiego zlecenia. 

Mamy potencjał i doświadczenie do terminowej realizacji takiego zadania. Realizujemy w każdym cyklu budowlanym ponad 200 kontraktów budowlanych o wartości jednostkowej dochodzącej nawet do 2 mld zł. Realizujemy jako firma najbardziej skomplikowane prace budowlane i obiekty inżynieryjne w Polsce. W 2020 roku zrealizowaliśmy w Raciborzu największy zbiornik przeciwpowodziowy w Polsce o powierzchni 26,3 km² i pojemności 185 mln metrów sześciennych. Prace realizujemy polską kadrą inżynierską (5 tysięcy ludzi) oraz własnym sprzętem budowlanym (ponad 0,5 tysiąca jednostek sprzętu). Do prac w całym kraju angażujemy także polskich podwykonawców i lokalne przedsiębiorstwa.

Zdajemy sobie sprawę z wyjątkowego charakteru tej inwestycji. Jesteśmy na liście firm strategicznych z punktu widzenia obronności. Mamy zatem obowiązek działania na rzecz kraju w przypadku sytuacji szczególnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Tak samo odpowiadaliśmy na wezwanie dot. budowy szpitali tymczasowych, czy kończenia prac drogowych i kolejowych po innych generalnych wykonawcach, którzy zeszli z prowadzonych kontraktów. Jesteśmy również największą polską spółka budowlaną i mamy obowiązek wesprzeć tą inwestycję w ramach naszej wiedzy, kompetencji i możliwości sprzętowych. Inwestycja ta jest wspólnym przedsięwzięciem całej Unii Europejskiej i ma na celu ustabilizowanie sytuacji na granicy – mówi Artur Popko – Prezes Budimeksu.

Pobierz plik - obrazek

Podpisanie Umowy