11.07.2022

Budimex wybuduje odcinek autostrady na Słowacji

Udostępnij artykuł

8 lipca 2022 r. słowacka Národná diaľničná spoločnosť, a. s. z czyli Zarządca Dróg Krajowych na Słowacji, wybrał ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na: budowę autostrady D1 Bratysława-Triblavina o długości 3,6 kilometra w formule projektuj i buduj.

To pierwszy kontrakt wygrany przez Budimex na Słowacji od momentu wejścia na ten rynek w 2021 roku i trzeci kontrakt wygrany za granicą w ciągu ostatniego roku (dwa kontrakty budowlane Budimex wygrał wcześniej w Niemczech).  Polski Budimex działa poza rynkiem polskim aktywnie także na Litwie, w Niemczech i w Czechach za zakresie budownictwa energetycznego, drogowego i kolejowego.

Celem budowy jest przebudowa autostrady i innych związanych z nią obiektów. Oznacza to pełną rozbudowę autostrady D1, w tym wymianę konstrukcji drogowej na odcinku od Vajnor do węzła Triblavina oraz zapewnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy autostradami D1 i D4. Budowa obejmie budowę kolektorów skrzyżowania od skrzyżowania Vajnory do węzła Ivanka, koordynację z autostradą D4 oraz wymianę jezdni w rejonie MÚK Triblavina, a także dokończenie systemu informatycznego. Koordynacja z autostradą D4 oznacza koordynację z już wybudowanymi fragmentami odgałęzień węzła Ivanka Sever D4, które będą wymagały modyfikacji pod kątem budowy objazdów oraz dokończenie części obiektów autostrady D4 prowadzących pod D1, w tym uzyskanie niezbędnych zezwoleń.

Realizacja przedmiotowego zadania musi się odbywać przy zapewnieniu odpowiedniej stałej ciągłości ruchu. W ramach inwestycji przewidziano budowę 19 obiektów inżynieryjnych z czego dwa najdłuższe obiekty zlokalizowane są na węźle przecinającym autostradę, każdy o długości 138 metrów. Wartość oferty wynosi 110 mln 850 tysięcy euro netto. Prace projektowe Budimex rozpocznie niezwłocznie po podpisaniu umowy.  Na realizację prac Budimex będzie miał 3 lata od podpisania umowy. Droga będzie objęta okresem 5-letniej gwarancji.