17.07.2023

Budimex zakończył budowę mostu obrotowego w Nowakowie

Udostępnij artykuł

Budimex zrealizował jeden z głównych elementów budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, czyli 100-metrowy most obrotowy nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo. Konstrukcja, która pozytywnie przeszła próby obciążeniowe w kwietniu i uzyskała niezbędne zgody, została otwarta dla ruchu kołowego. Obiekt został wykonany w ramach kontraktu zawartego z Urzędem Morskim w Gdyni.

Nowy most obrotowy w Nowakowie nad rzeką Elbląg z pewnością usprawni żeglugę, ale również w znaczący sposób wpłynie na poprawę komunikacji kołowej. Oddanie do użytkowania nowego obiektu wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą drogową, pozwoli wykonawcy przystąpić do kolejnego kroku, jakim będzie rozbiórka istniejącej przeprawy, stanowiącej przeszkodę nawigacyjną, a mianowicie mostu pontonowego i dokończenie prac, związanych z odbudową brzegu w tym rejonie.

Nowy most to konstrukcja stalowa ważąca ponad 700 ton. Pośrodku na głównej podporze jest specjalne łożysko na którym realizowany jest obrót mostu. Jest to najdłuższy (103 m) z trzech mostów obrotowych, zaprojektowanych i wybudowanych w ramach drogi wodnej.

– Projekt przekopu Mierzi Wiślanej to niewątpliwie jedno z największych wyzwań konstrukcyjnych i logistycznych w Polsce. Realizowana przez nas budowa mostu – co warto dodać jednego z nielicznych działających tego typu w Polsce – wraz z odbudową 15 km brzegu, w szczytowych momentach wymagała zaangażowania kilkuset osób oraz 30 jednostek pływających. Warto dodać, że cały projekt zrealizowany został w rekordowym czasie 2,5 roku – mówi Grzegorz Małasiewicz, dyrektor kontraktu i kierownik budowy w Budimex SA.

Budowa mostu jest jednym z elementów drugiego etapu „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. W ramach tego kontraktu, na rzece Elbląg wykonywana jest obudowa brzegów na odcinku o długości około 10,4 km i roboty czerpalne na odcinku 3,8 km. Brzegi wzdłuż rzeki Elbląg są obudowywane konstrukcją hydrotechniczną do rzędnej +2,5 m (na odcinkach, na których przebudowywane są wały). Umocnienie brzegów jest realizowane w formie ścianki szczelnej, zwieńczonej żelbetowym oczepem. Ponadto, w celu ułatwienia dostępu do rzeki, budowane są dwie przystanie niskie na rzędnej +1,2 m wraz ze slipem do wodowania jednostek.

– Po wybudowaniu mostu zniknie problem z otwieraniem i zamykaniem przeprawy w niesprzyjających warunkach pogodowych. Bardzo istotnym przedsięwzięciem jest tu również budowa 1,5 km drogi powiatowej, która łączy się z nowym mostem obrotowym. Nowakowo, na terenie którego realizowany jest drugi etap inwestycji, jako wyspa, połączone jest obecnie z lądem mostem pontonowym, który jest w bardzo złym stanie technicznym. Nowy most obraca się wokół pionowej osi obrotu. Ułatwi on znacznie komunikację z Wyspą Nowakowską. Most będzie otwierany dla jednostek komercyjnych na polecenie Kapitanatu, mała przeprawa dla jednostek o „air draft” poniżej 5 m odbywać się będzie na bieżąco – mówił Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Inwestor „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską”.

Zakończona we wrześniu 2022 roku na Mierzei Wiślanej pierwsza część budowy dwudziestotrzykilometrowej drogi wodnej, łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, tak jak i jej etap drugi, to nie koniec całej inwestycji. W ramach trzeciego etapu zakończono już pogłębianie toru wodnego na Zalewie Wiślanym na długości 8200 m oraz wystawiono nowe oznakowanie nawigacyjne.

Pobierz plik - obrazek

Budimex Zakonczyl Budowe Mostu W Nowakowie