08.01.2020

Budimex zrealizuje kolejny odcinek Via Baltica

Udostępnij artykuł

Ósmego stycznia Budimex S.A. podpisał w Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych w Białymstoku umowę na realizację drogi ekspresowej S-61 na odcinku od końca obwodnicy Suwałk – do Budziska z obwodnicą Szypliszek. Realizacja kontraktu w systemie “przeprojektuj i buduj” potrwa do października 2022 roku.

Trasa objęta pracami przebiega przez gminy Suwałki i Szypliszki w województwie podlaskim i kończy się na dawnym przejściu granicznym z Litwą w m. Budzisko. Jest fragmentem międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, inwestycji o skali europejskiej, łączącej kraje nadbałtyckie z Europą Zachodnią. Droga ekspresowa S61 stanowi jej ważną część, przebiegającą przez województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko – mazurskie.

Jesteśmy dumni mogąc realizować kolejny, bo już czwarty, odcinek trasy o tak dużym znaczeniu nie tylko na skalę polską, ale także europejską. To ogromny projekt, wymagający zaangażowania nie tylko wielu pracowników, ale również jednostek sprzętowych. W ramach prowadzonych prac wykonamy m.in. roboty ziemne na poziomie ok. 8,9 mln m³ oraz ciąg główny o powierzchni 500 tys. m² – mówi Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Budimex SA.

W ramach kontraktu spółka zbuduje ok. 24 kilometry dwujezdniowej drogi ekspresowej. Zadanie wycenione na 1 mld 37 mln zł ma zostać zrealizowane w ciągu 32 miesięcy (włączając okresy zimowe). Umowa jest efektem przetargu ogłoszonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w roku 2019, po rozwiązaniu umowy z wcześniejszym wykonawcą.

Umowa z Budimeksem uwzględnia zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę i w efekcie wybudowanie odcinka drogi krajowej S61. Zakres przedsięwzięcia obejmuje również budowę infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, w tym m.in. dróg dojazdowych, przeznaczonych dla ruchu lokalnego, 34 obiektów inżynierskich, mieszczących obiekty mostowe, wiadukty, przepusty czy przejścia dla zwierząt. Budimex zajmie się także układem urządzeń ochrony środowiska, m.in.: ekranów akustycznych oraz urządzeń bezpieczeństwa. Przebudowane zostaną także istniejące drogi oraz urządzenia infrastruktury, takie jak sieci gazowe czy wodociągowe kolidujące z planowanym przedsięwzięciem. Inwestycja jest objęta pięcioletnią gwarancją.

To nie jedyny kontrakt realizowany przez Budimex na trasie Via Baltica. W 2019 roku Budimex zakończył prace nad około trzynastokilometrowym odcinkiem Obwodnicy miasta Suwałki, która jest przedłużeniem ciągu S61 wybudowanego także przez Budimex i oddanego do ruchu w 2014 roku w ramach obwodnicy Augustowa. Obecnie realizuje jeszcze dwa fragmenty trasy Via Baltica: ponad 18 kilometrowy odcinek Stawiski-Szczuczyn oraz 20 kilometrowy Wysokie-Raczki. Łączna wartość wszystkich inwestycji realizowanych obecnie przez Budimex S.A. w ciągu S61 to ponad 2 mld zł.

Długość odcinka: 24 km
Liczba wiaduktów i mostów: 19
Kanalizacja deszczowa i sanitarna: 53 km długości
Sieci wodociągowe: 10 km

Pobierz plik - obrazek

Budimex Ip Budimex Zrealizuje Kolejny Odcinek Via Baltica 20200108