03.03.2022

Budimex zwycięzcą konkursu „Buduj Bezpiecznie”

Udostępnij artykuł

Budowa nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów zajęła I miejsce w konkursie Buduj Bezpiecznie. Kontrakt ten został tym samym uznany za najbezpieczniejszą budowę w Polsce. Konkurs organizuje cyklicznie Państwowa Inspekcja Pracy, a jego Partnerem  jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum Budimex, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Tecnicas Reunidas.

Celem konkursu „Buduj Bezpiecznie” jest promowanie wykonawców robót budowlanych, zapewniających bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych,  a w szczególności upowszechnienie wartościowych, zasługujących na wyróżnienie dokonań pracodawców. Tym razem zaszczytne pierwsze miejsce w konkursie zajął Budimex.

– Bezpieczeństwo pracowników Budimeksu oraz podwykonawców pracujących na naszych kontraktach to dla nas priorytet. Aktywne działania, które realizujemy w tym zakresie przyczyniły się na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat do znacznego podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz spadku niemal o połowę w stosunku do roku 2011 liczby wypadków na naszych budowach. W ramach obecnej strategii CSR koncentrujemy się na tym, aby w najbliższych latach wyeliminować całkowicie wypadki śmiertelne oraz obniżyć ilość wypadków ciężkich i lekkich – mówi Artur Popko, Prezes Budimex SA.

 – Budowa nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów realizowana przez Budimex zajęła I miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie” na etapie krajowym. Dzięki wspólnym działaniom naszych pracowników oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu podczas realizacji kontraktu, na budowie nie doszło do żadnego wypadku ciężkiego ani śmiertelnego. To najskuteczniej chroniona pod kątem BHP budowa bloku energetycznego w Europie. Wszyscy z niej wrócili bezpiecznie – bez wypadku – do swoich domów– mówi Piotr Świecki – Dyrektor Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego Budimex SA.

Na etapie krajowym konkursu ocenianych było 13 budów – finalistów szczebla wojewódzkiego. Spośród nich, trzech uzyskało rekomendację Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie do przyznania nagród w konkursie. Kryteriami ocen w konkursie było nie tylko zagospodarowanie placu budowy, podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom wypadkowym, czy ocena stanu wypadkowości lecz także koordynacja i skuteczność nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP przez wszystkie działające podmioty.

– Komisja konkursowa doceniła zaangażowanie całego zespołu zarządzającego bezpieczeństwem pracy podczas realizacji tak strategicznej inwestycji w Polsce, jaką jest budowa nowego bloku energetycznego elektrowni Turów w Bogatyni. Na ocenianej budowie doceniono dobrą koordynację prac odbywających się na wielu poziomach oraz w wielu budynkach i prawidłowe stosowanie procedur w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnego uznania wymaga fakt, że na inwestycji o takim zasięgu, z bardzo dużą liczbą pracujących, nie doszło do śmiertelnego i ciężkiego wypadku przy pracy. Znakomita koordynacja pracy wielu podwykonawców i przezwyciężenie trudności w barierach językowych podczas określania i komunikacji przepisów i zasad bezpiecznej pracy (łącznie w ciągu 7 lat przy inwestycji pracowało 23 500 osób z 37 krajów) przesądziło o wyborze Kapituły i przyznaniu najwyższego lauru w Konkursie – mówi Jakub Chojnicki – Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Członek Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa w Budownictwie