28.11.2019

Budowa obwodnicy Wałbrzycha idzie naprzód – powstają pierwsze wiadukty

Udostępnij artykuł

Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej 35 realizowana przez Budimex po sześciu miesiącach od rozpoczęcia prac budowlanych jest już zaawansowana w ponad 20%. Na budowie pracuje średnio każdego dnia 300 pracowników i 150 jednostek sprzętu. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad i Miasto Wałbrzych.

 

W tej chwili trwają prace ziemne na całej długości obwodnicy. Trwa także betonowanie konstrukcji wiaduktów na węzłach Reja i Żeromskiego. Powstają fundamenty estakad i kładek dla pieszych. Na pierwszych odcinkach o łącznej długości ok. 1 kilometra Budimex położył już pierwsze warstwy konstrukcyjne drogi i elementy nowej kanalizacji i odwodnienia. Dużym wyzwaniem dla generalnego wykonawcy są podziemne kolizje ze starą infrastrukturą górniczą, mediami miejskimi nieujętymi w dokumentacji projektowej. Każda kolizja wymaga wielu dodatkowych uzgodnień i zgód po stronie inwestora i urzędów. Budowa jest realizowana przez Budimex w systemie „buduj”.

 

Na budowie pracuje ponad 70 podwykonawców i dostawców materiałów. Prace rozpoczęły się kwietniu 2019 roku. Termin kontraktowy zakończenia prac to czerwiec 2021 roku. Zakres prac obejmuje m.in:

– budowę dwóch jezdni (2 x 7,5 m, po dwa pasy ruchu) obwodnicy o długości 6.0 km,

– budowę dwóch węzłów; węzeł Żeromskiego i węzeł Reja,

– węzły komunikacyjne,

– budowę trzech wiaduktów w ciągu obwodnicy,

– budowę kładki i przejścia podziemnego dla pieszych,

– budowę sieci kanalizacji deszczowej,

– budowę zbiorników retencyjnych,

– budowę ekranów akustycznych,

– budowę oświetlenia,

– przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej (cieki wodne, podziemne i naziemne sieci itd.),

– rozbiórkę budynków mieszkalnych i gospodarczych kolidujących z inwestycją oraz wycinka drzew.

 

Obwodnica będzie objęta pięcioletnią gwarancją.

Pobierz plik - obrazek

Budimex Ip Budowa Obwodnicy Walbrzycha Idzie Naprzod 20191128