26.11.2019

Cała nawierzchnia na obwodnicy Częstochowy w 3,5 miesiąca!

Udostępnij artykuł

Konsorcjum Budimex, Strabag i Budpol zakończyło układanie nawierzchni z betonu cementowego na trasie głównej kontraktu: Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku Węzeł Rząsawa – Węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających na odcinku realizowanym przez Budimex. Kontrakt jest realizowany w konsorcjum z Strabag Infrastruktura Południe  Sp. z o.o. oraz Budpol Sp. z o.o.

Umowa została zawarta 24.07.2019, układanie nawierzchni rozpoczęto w dniu 5 sierpnia. Umowny czas trwania kontraktu wynosił 3,5 miesiąca z datą zakończenia 15 listopada. W ostatnich dniach Konsorcjum podpisało z GDDKiA Aneks do Umowy wydłużający termin realizacji do 23 grudnia 2019. Wartość robót przypadająca na Budimex to 154 mln zł netto.

Cały odcinek F autostrady A1 realizowany poprzednio przez firmę Salini usuniętą z placu budowy ma długość 20 km, w tym odcinek Budimex ma długość 12,5 km. W ramach odcinka Budimeksu wykonano 132 000 m2 podbudowy z betonu cementowego oraz 180 000 m2 nawierzchni z betonu cementowego i 70 tysięcy ton mieszanek mineralno-bitumicznych. Dokończono przerwaną budowę 13 obiektów mostowych oraz 10 przepustów, wykonano konstrukcję ekranów akustycznych, kanalizację deszczową, przebudowę magistrali wodociągowej W400 oraz budowę linii elektroenergetycznych oraz oświetlenia. Budimex dokończyliśmy budowę pięciu dróg poprzecznych, uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie obiektów i oddaliśmy je do ruchu, co znacznie poprawiło sytuację komunikacyjną w regionie dla lokalnej społeczności, która od 3 lat poruszała się objazdami.

Wyłącznie na odcinku Budimex pracowało prawie 0,5 tysiąca pracowników oraz prawie 300 jednostek sprzętowych i transportowych. Prace były prowadzone 7 dni w tygodniu przez całą dobę i dzięki tak dużej mobilizacji oraz ponadprzeciętnemu zaangażowaniu całego zespołu Kontraktu oraz Laboratorium i Technologów Budimex i Oddziału Usług Sprzętowych udało się zakończyć zasadnicze prace ponad miesiąc przed terminem kontraktowym.

Pobierz plik - obrazek

Budimex Ip Obwodnica Czestochowy