26.02.2020

Dane finansowe Grupy Budimex za 4 kwartały 2019

Udostępnij artykuł

Sytuacja rynkowa:

– Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w 2019 roku o 6% osiągając poziom 108 mld złotych

– Pomimo poprawy średniej rentowności branży w 2019 roku obserwowaliśmy utrzymanie trudnej sytuacji na rynku budowlanym w postaci rozwiązanych umów i pogorszenia sytuacji finansowej części podmiotów

– W ostatnich miesiącach obserwujemy bardziej agresywne zachowania konkurencji – najtańsze oferty często odbiegają od naszych, rzetelnie skalkulowanych kosztorysów, nawet o 20-30%

Wyniki Grupy Budimex:

– Sprzedaż w roku 2019 osiągnęła poziom 7,57 mld złotych i była nieco wyższa niż w roku 2018, m.in. dzięki konsolidacji wyników Grupy FBSerwis

– Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 4,4%. Natomiast w samym czwartym kwartale rentowność osiągnęła poziom 5,4%in. dzięki jednorazowemu efektowi przeszacowania do wartości godziwej wcześniej posiadanego pakietu 49% akcji FBSerwis S.A. (+35 mln złotych)

– Począwszy od lipca w segmencie usługowym rozpoczęliśmy konsolidację wyników Grupy FBSerwis. W 2019 roku Grupa FBSerwis osiągnęła sprzedaż na poziomie 498 mln złotych przy rentowności zysku brutto na poziomie 6,4%

BX_wyniki_2.png

Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex:

– Na koniec grudnia stan gotówki netto Grupy Budimex wyniósł 1 355 mln złotych

– W trakcie roku, pomimo wydatku na zakup FBSerwis oraz wypłaty dywidendy, saldo gotówki netto wzrosło o 210 mln złotych

– Pozycja gotówkowa wspierana była przez nowe zaliczki kontraktowe, które wynikają z wysokiej wartości pozyskanych kontraktów w obszarze kolejowym i drogowym

BX_wyniki_3.png

Wyniki segmentu budowlanego Grupy Budimex:

– Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 1% osiągając dynamikę nieco niższą niż branża co wynika głównie z bardziej selektywnego podejścia do ofertowania w obszarze kubaturowym

BX_wyniki_4.png

– Rentowność zysku brutto części budowlanej wyniosła 2,6%, powyżej benchmarku rynkowego

– Portfel zamówień Grupy Budimex utrzymał się na wysokim poziomie 10,8 mld złotych a w segmencie kolejowym osiągnął rekordową wartość 3,6 mld złotych

– Wartość kontraktów podpisanych w roku 2020 oraz ofert, gdzie spółki z Grupy zaoferowały najniższą cenę to kolejne ok. 3 mld złotych. Są to m.in. drogi ekspresowe S61, S11, S7 oraz S5 a także zlecenie na „Budowę kolektora Wiślanego”

BX_wyniki_5.png

Wyniki segmentu deweloperskiego Grupy Budimex:

– Klienci Budimex Nieruchomości w 2019 roku podpisali 1 534 akty notarialne (spadek o 8% rok do roku)

– Rozszerzenie oferty dało efekt w postaci wysokiej przedsprzedaży na poziomie 1 655 mieszkań

– Przychody segmentu deweloperskiego wzrosły o 2% i wyniosły 558 milionów złotych, a zysk brutto (uwzględniając pozytywny wynik na pozostałej działalności operacyjnej na ok. 26 mln złotych) 120 milionów złotych przy wysokiej rentowności 21,5%

– Aktualna oferta Budimex Nieruchomości to nieco ponad 1 500 mieszkań w 5 lokalizacjach

BX_wyniki_6.png

Wyniki segmentu usługowego Grupy Budimex:

– Sprzedaż segmentu usługowego wyniosła 278 mln złotych, z czego 275 mln złotych stanowiły przychody Grupy FBSerwis konsolidowanej metodą pełną od lipca 2019 roku

– Zysk brutto wyniósł 52 mln złotych, z czego 35 mln złotych stanowił jednorazowy efekt przeszacowania pakietu 49% akcji FBSerwis S.A. do wartości godziwej

– W ramach segmentu usługowego konsolidowane są również wyniki spółki Budimex Parking Wrocław

BX_wyniki_7.png

Najbliższe kwartały okiem Grupy Budimex…

§  Wysoki poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów i zabezpiecza front prac na najbliższe kilka kwartałów. Dodatkowo w poczekalni mamy kontrakty o wartości ponad 3 mld złotych

§  Dzięki selektywnemu podejściu do ofertacji w 2019 roku oraz obserwowanej stabilizacji cen materiałów zauważamy oznaki poprawy średniej marży portfela zamówień w obszarze inżynieryjnym oraz budynków. Rentowność segmentu energetyki ciągle pozostaje pod presją kontraktów w Turowie oraz Wilnie

§  Rekordowy portfel zamówień w segmencie kolejowym skłania nas do decyzji o zwiększeniu zatrudnienia oraz kolejnych inwestycjach kapitałowych w tym obszarze

§  W kolejnych kwartałach możliwe jest spowolnienie tempa ogłaszania przetargów w obszarze drogowym, natomiast portfel zamówień zasilany będzie kontraktami z poczekalni

§  W ostatnim czasie obserwujemy bardziej agresywne zachowania konkurencji – najtańsze oferty często odbiegają od naszych, rzetelnie skalkulowanych kosztorysów, nawet o 20-30%. Spodziewamy się, że takie zachowania wpłyną destabilizująco na całą branżę oraz odbiją się negatywnie na jakości realizowanych projektów

§  Widać pierwsze symptomy poprawy na rynku pracy, braki kadrowe w branży są niższe. Problemem ciągle pozostaje dostępność wykwalikowanych pracowników z obszaru kolejowego

§  Warunki kontraktowe nie poprawiają się, dlatego konsekwentnie apelujemy o zrównoważenie ryzyk miedzy wykonawcami i zamawiającymi

 

Pobierz plik - obrazek

Budimex Ip Wyniki Finansowe Grupy Budimex Za 4 Kwartaly 2019 20200226