14.02.2022

GDOŚ pozytywnie opiniuje inwestycję na wschodniej granicy UE i Polski

Udostępnij artykuł

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdza, że szybkie powstanie stałej zapory będzie znacznie korzystniejsze dla przyrody niż istnienie zapory tymczasowej i obecność na granicy dużej liczby ludzi.

Zaplanowano ponad 20 dużych przejść dla zwierząt (m.in. żubrów i innych dużych ssaków), a także bardzo wiele mniejszych przepustów. Docelowo granica państwowa będzie objęta stałym monitoringiem elektronicznym służącym także rejestrowaniu zachowań zwierząt, co pozwoli, w razie potrzeby, zwiększyć liczbę dużych przejść. Polskie ogrodzenie nie będzie zatem stanowić istotnej bariery dla dzikich zwierząt na szlaku migracji o znaczeniu paneuropejskim.

Więcej w informacji Dyrekcji Generalnej Ochrony Środowiska: https://www.gov.pl/web/gdos/nie-mur-a-nowoczesna-zapora-czyli-bezpieczenstwo-z-poszanowaniem-przyrody