19.06.2020

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wzmacnia współpracę z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Udostępnij artykuł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie podpisały deklarację o współpracy. Jej celem jest wspólne działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, serwisowaniu i przy utrzymaniu istniejących dróg.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązały się do budowania kultury BHP poprzez ciągłe doskonalenie systemów zarządzania BHP na realizowanych inwestycjach oraz opracowanie wspólnej strategii działań, w tym wytycznych podnoszących poziom bezpieczeństwa na budowach. Obie strony powołają teraz zespoły eksperckie, które opracują szczegółowy zakres współpracy i harmonogram działań.

– Chcemy ograniczyć niebezpieczne zdarzenia na budowach do minimum. Dzięki współpracy z organizacją zrzeszającą generalnych wykonawców możemy to zrobić jeszcze skuteczniej. Współpraca w tak ważnej kwestii to podstawa sukcesu – mówi Tomasz Żuchowski, p.o. Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad.

Podpisanie deklaracji to tak naprawdę formalność, bo już od jakiegoś czasu wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa na budowach. Mamy nadzieję, że jednym z efektów naszej współpracy będzie wypracowanie wytycznych bezpieczeństwa, które będą pomocne na wszystkich etapach procesu budowlanego – mówi Jacek Leczkowski, prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. – Bezpieczeństwo pracy to jedno z pól, na którym niezbędna jest współpraca wszystkich stron realizujących inwestycje budowlane. Mam nadzieję, że nasze partnerstwo będzie dla innych branż modelowym przykładem współpracy z instytucjami publicznymi: w pełni zorganizowanej, transparentnej, przyczyniającej się do rozwoju sektora – dodaje Jacek Leczkowski.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie propaguje kulturę bezpieczeństwa na budowach poprzez wdrażanie standardów, w tym wprowadzanie systemowych rozwiązań z dziedziny BHP oraz działalność edukacyjno-szkoleniową. Organizacja przygotowuje filmy, instruktaże i szkolenia dla pracowników budowlanych. Plakaty z wytycznymi na temat ochrony przed koronawirusem były publikowane m.in. przez GDDKiA. – Oprócz poprawy bezpieczeństwa na drogach i obiektach inżynieryjnych w tej kadencji chcemy skupić się na procedurach związanych z pracami na wysokościach oraz transportem pionowym materiałów – mówi prezydent Porozumienia Jacek Leczkowski.

Deklarację współpracy pomiędzy Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad podpisano podczas posiedzenia komitetu sterującego Porozumienia, czyli organu złożonego z prezesów, wiceprezesów i dyrektorów generalnych członków-sygnatariuszy. Oprócz prezydenta Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Jacka Leczkowskiego i p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego uczestniczyli w nim również Radca Generalnego Dyrektora – Tomasz Kwieciński, dyrektor Pionu BHP w Grupie ERBUD – Bartosz Wiśniewski oraz Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Pobierz plik - obrazek

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych I Autostrad Wzmacnia Wspolprace Z Porozumienie Dla Bezpieczenstwa W Budownictwie