13.04.2022

Informacja dot. przetargu na budowę mostu w Łęcznej w ciągu DK82

Udostępnij artykuł

Pod koniec marca 2022 roku poinformowaliśmy Zamawiającego, że od momentu złożenia Oferty w tym postępowaniu (listopad 2021r.) dynamicznie zmieniła się sytuacja rynkowa spowodowana inwazją Rosji na Ukrainę – co skutkuje diametralnym wzrostem ryzyka finansowego po stronie Wykonawcy, a tym samym narażałoby też na straty Zamawiającego, gdyby zdecydował się realizować to zamówienie.

 

W porównaniu do listopada 2021r. znacząco wzrosły ceny materiałów budowlanych (takich jak asfalt, przewody elektryczne czy wyroby stalowe oraz surowców, w tym cen paliwa) i robocizny. W niektórych rodzajach wyrobów budowlanych od lutego 2022 roku ceny niektórych materiałów wykorzystywanych w budownictwie drogowym (stal, ropa, aluminium, asfalty) wzrosły w ciągu miesiąca o ok. 80%. Ceny wyrobów stalowych od 2020 roku wrosły ogólem już o 270%. Ceny asfaltu zaś wzrosły w tym samym okresie o 95%. Cena aluminium wzrosła o blisko 200% w porównaniu do 2020 roku, cyna: 250%.

 

Jesteśmy oczywiście gotowi do złożenia nowej oferty.