03.07.2024

Kluczowy odcinek drogi ekspresowej S1 oddany do ‎użytku

Udostępnij artykuł

Wraz z początkiem wakacji oddany został do użytku kolejny odcinek drogi ekspresowej S1 między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą. Ukończony przez Budimex SA etap liczy 7 km i jest jedocześnie jednym z odcinków wschodniej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Docelowo droga ekspresowa S1 o długości 135 km ma połączyć lotnisko w Pyrzowicach i autostradę A1 z granicą ze Słowacją w Zwardoniu. Trasa powstaje w śladzie starej drogi krajowej. Dodatkowo odcinek od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej jest również fragmentem wschodniej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Umożliwi ona wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich na czym zyskają mieszkańcy aglomeracji górnośląskiej i środowisko naturalne.

W ramach kontraktu główny wykonawca Budimex SA zmodernizował istniejący ślad jezdni i dostosował go do wszystkich parametrów drogi ekspresowej. Oprócz tego, zgodnie z zapisami kontraktu, Budimex SA był odpowiedzialny m.in. za budowę dwóch węzłów drogowych (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Dąbrowa Górnicza Pogoria), zapewnienie dróg dojazdowych, budowę zatok dla służb, przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Kontrakt przewidywał również przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej, w tym sieci wodociągowych, sieci energetycznych i kanalizacji, a także nadziemnej w postaci modernizacji sieci energetycznej, oświetlenia, urządzeń kolejowych, zbiorników retencyjnych, itd. Budimex odpowiedzialny był również za zapewnienie infrastruktury ochrony środowiska, czyli m.in. przejść dla zwierząt  i przepustów ekologicznych, a po zakończeniu robót, pełną rekultywację terenu.

W ramach inwestycji powstał nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S1 o długości 6,61 ‎km wraz z węzłem Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. Wybudowano 13 obiektów inżynierskich: dwa ‎mosty, cztery wiadukty, dwie kładki dla pieszych oraz siedem przejść dolnych dla zwierząt. ‎Zrealizowano także drogi dojazdowe o łącznej długości około 5,8 km oraz 4,6 km dróg ‎łącznikowych. Przebudowano 2,3 km istniejących lokalnych dróg. Na inwestycji zyskali nie tylko ‎kierowcy, bowiem wraz z budową dróg, powstało ponad 2,2 km ścieżek rowerowych, które ‎znacząco usprawniły komunikację lokalną dla okolicznych mieszkańców. Za ograniczenie hałasu ‎z ruchu komunikacyjnego odpowiada ponad 3,8 km wybudowanych ekranów akustycznych – mówi Andrzej Czyż Dyrektor Kontraktu Budimex.

Budowa drogi to również bezpieczeństwo i roboty branżowe.

Przybyło szereg urządzeń ‎bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zamontowaliśmy m.in. 27 kilometrów barier ‎energochłonnych, 11 000 m2 oznakowania poziomego, ponad 13 km ogrodzeń (w tym blisko 4 ‎km wygrodzeń herpetologicznych dla zwierząt) i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu. ‎Doświetlono nowo powstałe węzły i drogi łącznikowe za pomocą blisko 450 latarni, a woda ‎opadowa z nowo powstałej kanalizacji deszczowej znajdzie swoje ujście m.in. w pięciu nowych ‎zbiornikach retencyjnych wyposażonych w dwie przepompownie – mówi Andrzej Czyż.

Po otwarciu pozostaną jeszcze ograniczenia w ruchu na węźle drogowym Dąbrowa Górnicza – Pogoria. W tym miejscu trzeba rozebrać stary wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796 i postawić nowy. Tu prace zrealizowane są w ok. 35 proc. Wg planów węzeł Pogoria zostanie oddany do użytkowania wraz z nowo wybudowanym wiaduktem 31 grudnia 2024 roku.

Roboty branżowe objęły wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę ‎wielkośrednicowych wodociągów miejskich i wody przemysłowej należącej do Huty Katowice, a ‎także przebudowę gazociągów przesyłowych należących do PSG i GAZ-SYSTEM. Przebudowano ‎także kolidującą z realizowaną drogą ‎ekspresową linię wysokiego napięcia, sieci teletechniczne ‎oraz elektroenergetyczne – dodaje Andrzej Czyż.

Umowa z Generalnym Wykonawcą została podpisana 11.09.2020 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 302,5 mln zł.

Pobierz plik - obrazek

Michal Wrzosek Budimex O S1