27.10.2021

Komentarz Artura Popko – Prezesa Grupy Budimex do wyników finansowych po III kwartałach 2021 r.

Udostępnij artykuł

Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w trzech kwartałach. Pomimo trudnych warunków rynkowych odnotowaliśmy wzrost zysku brutto Grupy w ramach działalności kontynuowanej (czyli budowlanej i usługowej) z 230 milionów złotych za trzy kwartały 2020 roku do 389 milionów złotych w trzech kwartałach 2021 roku przy jednoczesnej poprawie rentowności z 4,1% do 7,0%. Tak dobry rezultat jest efektem poprawy wyniku części budowlanej, usługowej, a także rozliczenia wyniku na transakcjach pomiędzy segmentem budowlanym i deweloperskim w wysokości 68 milionów złotych w związku ze sprzedażą Budimex Nieruchomości – mówi Artur Popko – Prezes Zarządu Budimex SA

Budimex - rachunek zysków i strat

Odnotowaliśmy nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży Grupy, choć przychody w segmencie usługowym wzrosły o 30,8% a w obszarze budowlanym spadły o 7,1%. Kilka istotnych zleceń z obszaru drogowego znajduje się obecnie w fazie projektowania lub oczekujemy na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, co powoduje, że produkcja na takich kontraktach jest relatywnie niewielka.

Produkcja budowlano-montażowa za trzy kwartały 2021 roku (w cenach bieżących) wzrosła rok do roku o 4,9% z poziomu 73,7 miliarda złotych w roku 2020 do 77,4 miliarda złotych w 2021 roku. W segmencie budynków produkcja sprzedana wzrosła o 3,4% natomiast w obszarze infrastrukturalnym wzrost wyniósł 6,4%.

Sektor Budownictwa

Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosła 5 118 milionów złotych (-7,1% r/r) notując przy tym poprawę rentowności brutto z 3,5% do 4,9%.

Segment budowlany

Skala zrealizowanych przychodów ze sprzedaży za dziewięć miesięcy 2021 roku jest o 7,1% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Warto przy tym zaznaczyć, że dynamika spadku w 3 kwartale wyniosła już tylko -1,9% w porównaniu do 3 kwartału roku poprzedniego. Dynamika zmiany jest poniżej wskaźnika rynkowego, który obecnie wynosi 4,9%.

Rentowność brutto segmentu budowlanego wyniosła 4,9% i była wyższa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy wyniosła 3,5%. Podobnie jak w 2 poprzednich kwartałach, odczuwamy istotny wzrost cen materiałów, jednak dzięki mechanizmom częściowej indeksacji, a także naszej polityce zabezpieczania cen kluczowych asortymentów, na większości projektów jesteśmy w stanie utrzymać zakładaną pierwotnie marżę kontraktową.

Od stycznia do września 2021 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości 5 879  milionów złotych, natomiast w „poczekalni” mamy kolejne zlecenia warte przeszło 1 miliard złotych z czego największy projekt to odcinek drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń o wartości 333 milionów złotych. Jest to niższy poziom niż rok wcześniej, ale naszym priorytetem, niezmiennie, jest dbanie o rentowność portfela zamówień. Na koniec września 2021 roku wartość portfela zamówień osiągnęła 14 021 milionów złotych.

Grupa Budimex zakończyła trzeci kwartał 2021 roku z pozycją gotówkową netto na poziomie 2,8 miliarda złotych. W czerwcu, 13-sty rok z rzędu wypłaciliśmy dywidendę w wysokości 426 milionów złotych, co dało 16,70 zł
w przeliczeniu na jedną akcję. 18 października 2021 roku wypłaciliśmy także zaliczkę na poczet dywidendy za 2021 rok w kwocie 14,90 zł na akcję (ponad 380 milionów złotych).

 

W okresie styczeń-wrzesień 2021 Grupa FBSerwis istotnie zwiększyła przychody ze sprzedaży oraz zysk brutto

Segment usługowy

Dynamika przychodów ze sprzedaży segmentu usługowego wyniosła 30,8%. Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach segmentu, wyniosły 561 milionów złotych i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 30,6%, co wynikało z większych wolumenów w segmencie zagospodarowania odpadów. Zysk brutto wyniósł 75 milionów złotych w porównaniu do 52 milionów złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

We wrześniu 2021 roku spółki z Grupy FBSerwis wygrały kolejny przetarg na zagospodarowanie odpadów z miasta Warszawa. Ciągle zwiększamy potencjał gospodarczy Grupy FBSerwis, między innymi poprzez inwestycje w rozbudowę istniejących instalacji przetwarzania odpadów oraz składowisk. Niezależnie prowadzone są także projekty akwizycyjne, które pozwolą zwiększyć skalę działalności Grupy. W tym momencie poszukujemy spółek które pomogą nam zrealizować i jednocześnie powiększyć sprzedaż tak aby w roku 2025 osiągnąć 1 mld przy jednoczesnym zachowaniu poziomu marży.

Kończymy trzeci kwartał 2021 roku z portfelem zamówień na rekordowym poziomie 14 miliardów złotych. Analizując aktualny portfel i nasz harmonogram robót mamy szansę zakończyć rok lepszą dynamiką przychodów ze sprzedaży w stosunku do wyniku po trzech kwartałach.

Po uwzględnieniu kontraktów w „poczekalni”, które planujemy podpisać w najbliższych miesiącach, mamy w dużej mierze zabezpieczony front robót do końca 2023 roku, dlatego selektywnie podchodzimy do nowych ofert, rzetelnie i odpowiedzialnie kalkulując kosztorysy, szczególnie w otoczeniu dynamicznie zmieniających się cen.

Uważnie obserwujemy rozwój sytuacji w obszarze funduszy unijnych, które są kluczowe dla inwestycji budowlanych. Wierzymy, że rozmowy na temat przydziału Funduszy Odbudowy zakończą się sukcesem i będziemy mogli w dalszym ciągu uczestniczyć w realizacji projektów budowlanych w Polsce współfinansowanych ze środków unijnych

Ostatnie kwartały przyniosły istotne wzrosty cen materiałów, z którymi rynek budowlany musi się zmierzyć. Dlatego koncentrujemy się na kontroli kosztów, która pozwala minimalizować wpływ negatywnych czynników rynkowych i w konsekwencji umożliwi osiągnięcie rentowności powyżej wskaźników rynkowych. Pozytywnie oceniamy wpływ klauzul waloryzacyjnych, które przynajmniej częściowo rekompensują wzrost cen materiałów. Może to uchronić wiele mniejszych firm przed bankructwem.

W trzecim kwartale zrealizowaliśmy  przyjęte wewnętrznie cele wewnętrznie w zakresie ekspansji zagranicznej na rynki ościenne tj. niemiecki, słowacki i czeski. Na rynkach niemieckim, czeskim i słowackim utworzyliśmy spółki celowe. Na rynku niemieckim jesteśmy na pierwszym miejscu w ramach jednego z postępowań przetargowych i czekamy na wybór naszej oferty. Spodziewamy się podpisania pierwszych kontraktów w 2022 roku.

Analizujemy możliwości wejścia w nowe przedsięwzięcia, w tym w projekty farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, gdzie mamy już doświadczenie jako generalny wykonawca. Aktualnie prowadzimy rozmowy z kilkoma firmami, z którymi chcielibyśmy nawiązać współpracę wchodząc w gotowe projekty, ale także kupując projekty na pewnych etapach, co pozwoliłoby nam zaistnieć na rynku zielonej energii jako inwestor.

Grupa Budimex inwestuje również w innowacyjne technologie w tym zielone technologie tj. zmniejszenie śladu węglowego, efektywne gospodarowanie odpadami, magazynowaniu energii krótkoterminowej oraz długoterminowej, wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła pochodzącego z OZE. Sprawdzamy możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w zakresie rozpoznawania i analizy obrazu by całkowicie wyeliminować zdarzenia potencjalnie wypadkowe w pracy budowy i maszyn. W październiku uruchamiamy program Budimex Startup Challenge. Poszukujemy młodych firm, które wyznają podobne wartości do naszych i pragną unowocześniać branże budowlaną. 

Pomimo trudnego otoczenia dotrzymujemy zobowiązań kontraktowych i realizujemy powierzone zadania zgodnie z zapisami, dbając przy tym o jakość oraz zachowanie najwyższych standardów środowiskowych i społecznych. W ostatnim czasie nasze starania zostały docenione nagrodą w konkursie Diamenty Sustainable Economy w kategorii Lider Zrównoważonego Budownictwa. Zdobyliśmy także aż pięć nagród Budowa Roku 2020, najwięcej wśród wszystkich generalnych wykonawców.

Pobierz plik - obrazek

3q2021 Komentarz Prezesa Budimex