23.09.2021

Nowa „ekspresówka” ze starej drogi – pierwszy taki fragment drogi w Polsce

Udostępnij artykuł

Budimex jest firmą, której zależy na środowisku naturalnym i efektywnym wykorzystywaniu zasobów naturalnych. Od wielu lat inwestuje oraz angażuje się w obniżenie śladu węglowego podczas realizacji robót budowlanych. Jednym z działań, które wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego jest ponowne wykorzystanie destruktu asfaltowego w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

Podczas realizacji projektu drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim wykonano pierwszy w Polsce fragment drogi klasy ekspresowej, gdzie do warstwy wierzchniej, czyli warstwy ścieralnej dodano 15% granulatu asfaltowego. – W ramach realizacji drogi S3 Miękowo – węzeł Rzęśnica cz.2 wykonaliśmy odcinek 400 m z mieszanki SMA z 15 % udziałem granulatu asfaltowego w technologii na zimno. Realizacja odcinka poprzedzona została wnikliwą analizą techniczną, ustaleniami z Zamawiającym i Inżynierem – mówi Ewelina Karp Kręglicka – dyrektor Biura Zakupów, Jakości i Środowiska Budimex S.A.

W wykonaniu tego odcinka dużą rolę odegrał również zachodniopomorski oddział GDDKiA, który po dokładnym przeanalizowaniu wspólnie z Inżynierem Kontraktu kwestii technologicznych umożliwił wykonanie fragmentu drogi w tej technologii.

Jak mówi dyrektor zespołu laboratoriów Łukasz Bargenda – Budimex ma duże  doświadczenie z wykorzystaniem destruktu w mieszankach mineralno-asfaltowych. Stale pracujemy na tym aby projektowane przez nas mieszanki były jak najlepsze pod kątem jakościowym i użytkowym. W tym wypadku ułożenie warstwy ścieralnej SMA z granulatem poprzedziły analizy źródeł pozyskania wysokiej jakości destruktu, przebadanie materiałów składowych i zaprojektowanie recepty przez laboratoria Budimex, w której to recepcie finalnie wykorzystano destrukt pobrany selektywnie z innego fragmentu drogi ekspresowej S3. Maciej Nic dyrektor zespołu laboratoriów, dodaje – ciekawostką jest fakt, iż frezowany fragment tej drogi kilka lat temu również wykonywała firma Budimex.

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej wykonane w laboratorium Budimex jak i przez laboratorium GDDKiA potwierdziły prawidłowe parametry wbudowanej warstwy.

Wykonanie tego odcinka jest kontynuacją prac z wykorzystaniem destruktu asfaltowego. Jednym z wcześniejszych był projekt badawczy InnGa gdzie stosowano zwiększone ilości granulatu w mieszankach mineralno-asfaltowych niż aktualnie dopuszczone przez dokumenty techniczne. Program zakończył się sukcesem i pokazuje że stosowanie dobrej jakości granulatu nawet ze zwiększoną ilością daje pozytywne efekty.

Budimex jest liderem w realizacji nawierzchni drogowych z zastosowaniem granulatu asfaltowego, co wspiera działania zero waste na budowach. – ​ Możemy poszczycić się wykonaniem wielu odcinków dróg, gdzie to proekologiczne rozwiązanie zostało z sukcesem zastosowane. Pracownicy laboratoriów oraz Oddziału Usług Sprzętowych Budimeksu są mocno zaangażowani na rzecz ponownego wykorzystania destruktu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych. Poszukujemy najkorzystniejszych dla firmy i środowiska naturalnego rozwiązań technologicznych i prawnych, umożliwiających szerokie stosowanie tego wtórnego materiału. Należy pamiętać, iż zgodnie z ustawą o odpadach, destrukt asfaltowy klasyfikowany jest jako odpad oraz według obowiązujących wymagań technicznych WT-2, nie ma możliwości jego stosowania w warstwie ścieralnej. – dodaje  Ewelina Karp Kręglicka.

Marcin Hauke dyrektor zespołu wytwórni mas bitumicznych Budimex odpowiedzialny za produkcje mieszanek mineralno-asfaltowych mówi – Budimex stawia sobie za cel wykonywanie nawierzchni bitumicznych w oparciu o jak najwyższe standardy jakościowe, mając na względzie aspekt ochrony zasobów naturalnych oraz szeroko pojętą ochronę środowiska w całym procesie budowlanym. Nasze doświadczenia w tym względzie pozwalają realizować z pełnym sukcesem najbardziej skomplikowane technologicznie projekty, wyznaczając tym samym kierunek dla całej branży w Polsce.  Niestety ciągle problemem jest polskie ustawodawstwo, które traktuje odzyskany destrukt asfaltowy jako odpad. Mamy nadzieję, iż wraz z wejściem w życie rozporządzenia, które pozwoli na utratę statusu odpadu przez destrukt, zwiększą się możliwości stosowania tego materiału podczas budowy dróg.

Jak dodaje Maciej Nic, dyrektor zespołu laboratoriów Budimex – aktualnie droga jest monitorowana pod kątem parametrów jakościowych i użytkowych takich jak równość, makrotekstura i równość poprzeczna. Dotychczasowe wyniki pokazują, iż wykonany fragment drogi spełnia najwyższe standardy stawiane przed warstwą ścieralną. Liczymy na to, że nasze pozytywne doświadczenia pozwolą na coraz śmielsze i szersze stosowanie takich proekologicznych rozwiązań na polskich drogach.

Budimex w przyszłości planuje wykonywanie nawierzchni asfaltowych z maksymalnym wykorzystaniem materiałów z recyklingu, we wszystkich warstwach oraz  dalsze projekty naukowo-badawcze wyznaczając nowy standard na drogach kategorii A i S.