22.08.2022

Obwodnica Smolajn zrealizowana przed terminem

Udostępnij artykuł

19 sierpnia 2022 roku, na dwa miesiące przed terminem kontraktowym, Budimex oddał do użytku obwodnicę Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Umowa na to zadanie z olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została podpisana 17 grudnia 2020 roku, a prace rozpoczęły się w kwietniu 2021 roku. To pierwsza ukończona obwodnica w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Inwestycja polegała na rozbudowie drogi w istniejącym i częściowo w nowym śladzie. Wartość kontraktu na fragment drogi o łącznej długości 1,76 km wynosiła 26 mln zł, a koszt inwestycji po waloryzacji to ponad 30 mln zł. – Dzięki nowej infrastrukturze znacznie poprawi się bezpieczeństwo, komfort oraz płynność jazdy. Ponadto długość przejazdu ulegnie skróceniu – mówi Cezary Łysenko, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex. – Budimex realizuje jeszcze 5 kolejnych inwestycji w ramach Programu 100 obwodnic – dodaje Cezary Łysenko

Zadanie obejmowało:

– 1,75 km drogi krajowej DK51 wraz z rondem, klasy GP;

– 0,16 km drogi powiatowej klasy Z;

– 0,72 km dróg dojazdowych;

– ciąg pieszo-rowerowy;

– 378 mb przepustów drogowych;

– przebudowę 3 kolizji energetycznych nn i Sn;

– przebudowę 2 kolizji wodociągowych;

– przebudowę linii telekomunikacyjnej;

wraz z wykonaniem towarzyszącej infrastruktury technicznej tj. oświetlenia drogowego, kanałów technologicznych i kanalizacji deszczowej.

– Pomimo trudnych warunków gruntowo-wodnych i rosnących cen kluczowych materiałów budowlanych utrzymaliśmy wysokie tempo prac i mogliśmy wykonać inwestycję przed czasem – mówi Cezary Łysenko. – W tym osiągnięciu pomogła nam także bardzo dobra współpraca z inwestorem, czyli olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – dodaje Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex.

Realizacja zadania obejmowała także wykonanie urządzeń ochrony środowiska i nasadzenia ponad 1000 drzew i krzewów.

Budimex posiada duże doświadczenie w budowie inwestycji infrastrukturalnych. Aktualnie generalny wykonawca realizuje m.in. jeszcze 5 obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.