21.06.2023

Pierwsze fragmenty ustroju nośnego mostu w Warszawie już gotowe

Udostępnij artykuł

Na budowie nowego mostu pierszo rowerowe na Wiśle trwają prace związane z montażem konstrukcji ustroju nośnego od strony praskiej oraz śródmieścia. Do dnia dzisiejszego zrealizowano montaż segmentów od 13-10 składających się na przęsła pomiędzy podporami P7-P6 oraz P6-P5. Od strony Wybrzeża Kościuszkowskiego zamontowano segmenty nad podporą P2 oraz segment od podpory P1a do podpory tymczasowej. Zrealizowano także szereg prac infrastruktury towarzyszącej m.in. wybudowano mury oporowe L1, P1, P2 oraz P3, przebudowano kolizje energetyczne, wykonano większą część nasypu drogowego zbrojonego georusztem, rozpoczęto roboty brukarskie. Prace związane z montażem ustroju nośnego będą prowadzone przez kolejne miesiące do przełomu 2022 i 2023 roku.

Jednopoziomowa, pieszo-rowerowa przeprawa przez Wisłę jest wykonanana ze stali pokrytej farbą w kolorze kortenu. W najszerszym punkcie most mierzyć ma 16,3 m., natomiast w najwęższym 6,9 m. szerokości.  Konstrukcja będzie miała wbudowane w balustrady oświetlenie LED, zamontowane zostaną także kamery monitoringu. Obiekt będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o ograniczonej mobilności. Na moście wydzielone mają zostać również dwie strefy przeznaczone do wypoczynku.

Prace rozpoczęły się na początky 2022 roku. Koniec robót nastąpić ma w 2024 roku. Generalnym wykonawcą jest Budimex.