04.08.2022

Podpisanie umowy na rozbudowę ośrodka Centrum Informatyki Resortu Finansów

Udostępnij artykuł

  • Inwestycja zostanie zaprojektowana i zrealizowana jako budowa nowego budynku CIRF w formule Projektuj i Buduj
  • Powierzchnia użytkowa obiektu to ok. 5 510,00 m2.
  • Wartość kontraktu wynosi ponad 228,7 mln zł netto wraz z opcjami

4 sierpnia 2022 r. Budimex podpisał umowę z Centrum Informatyki Ministerstwa Finansów na rozbudowę ośrodka Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu. Inwestycja służyć ma zabezpieczeniu możliwości rozwoju i budowy kolejnych usług biznesowych wspartych narzędziami informatycznymi oraz dalszej centralizacji i konsolidacji systemów resortowych.

Na zlecenie zamawiającego – Centrum Informatyki Resortu Finansów, w ramach inwestycji Budimex jako Generalny Wykonawca zrealizuje wraz z dokumentacją projektową, budowę budynku technicznego–serwerowni składającego się z części technicznej 1-kondygnacyjnej (w skład której wchodzą: pomieszczenia techniczne niezbędne do prawidłowego działania serwerowni i pomieszczenia pomocnicze) oraz części administracyjno–biurowej 2-kondygnacyjnej wraz z wyposażeniem. Kontrakt obejmuje również połączenie istniejącego budynku technicznego z nowym budynkiem technicznym, a także wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu, związanych z budową nowej serwerowni, jak i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Łączna powierzchnia użytkowa obiektu to ok. 5 510,00 m2, natomiast kubatura: 37 107,00 m3. Nowa inwestycja zostanie zaprojektowana i zrealizowana jako budowa nowego budynku CIRF, umieszczonego na południowy wschód względem istniejącego obiektu.

Na terenie inwestycji zaplanowano również parking na ok. 36 miejsc postojowych wraz z budową stacji ładowania dla samochodów hybrydowych, elektrycznych, rowerów i motorowerów elektrycznych. Wykonana zostanie także naziemna instalacja modułów fotowoltaicznych o minimalnej mocy 150,00 kW.

Termin zakończenia robót obejmuje 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Serwerownia, jako rozbudowa przestrzeni IT, zapewnić ma zwiększenie mocy obliczeniowej centralnej infrastruktury informatycznej Resortu Finansów oraz służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb w obszarze postępującej informatyzacji usług i procesów.