20.12.2021

Polska w czołówce budowlanych liderów Europy – nowy raport Budimeksu

Udostępnij artykuł

Polska jest w europejskiej czołówce krajów inwestujących w budownictwo. Jak wynika z najnowszego raportu Budindex 2020/21, opublikowanego przez największego polskiego generalnego wykonawcę – Budimex SA, zajmujemy pod tym względem drugie miejsce w rankingu i wydajemy na inwestycje budowlane więcej niż wynosi średnia unijna.

Polska wydała przez cały 2020 rok 7,4% PKB na inwestycje budowlane. To o 1,5 p.p. więcej niż wynosi średnia Unii Europejskiej, która równa jest 5,8%. Uplasowało to nasz kraj na drugim miejscu – zaraz za Finlandią. Finowie przeznaczają na rozbudowę 8% swojego PKB. Najmniej buduje Grecja (1,7%) i Irlandia (2,2%) – czytamy w raporcie.

Na takim samym poziomie co Polska, w relacji do swojego potencjału gospodarczego buduje: Austria i Litwa, trochę mniej Rumunia (7,3%). Polska w rankingu krajów inwestujących najwięcej w budownictwo znalazła się w 2021 roku na czołowej drugiej pozycji. Zwracamy uwagę na największe obecnie realizowane budowy w krajach Unii. Pokazujemy ranking krajów, które inwestują największe fundusze w budownictwo, proporcjonalnie do swojego produktu krajowego brutto– mówi Artur Popko – Prezes Budimeksu.

Raport prezentuje także największe inwestycje budowlane w krajach Unii Europejskiej, na etapie przygotowania dokumentacji bądź budowy. W krajach Europy nie brakuje dużych inwestycji infrastrukturalnych o jednorazowej wartości ponad 30 mld zł. Największe z nich to m.in.: budowa tunelu kolejowego o długości 64 kilometrów pod przełęczą Brenner między Austrią i Włochami, o wartości ponad 8 mld euro, budowa nowej autostrady wodnej Sekwana- Skalda na Renie i Sekwanie o wartości 8 mld euro. Nasi północni sąsiedzi – Szwedzi – budują obwodnicę Sztokholmu za 2,6 mld euro.

Wyjątkowym projektem infrastrukturalnym jest  również budowa 270-km trasy kolejowej pociągów wysokich prędkości: Turyn-Lyon za 25 mld euro, czyli ponad 100 mld zł. Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec 2032 r. Większość budów to projekty infrastrukturalne: kolejowe, drogowe i hydrotechniczne.

Realizacja dużych inwestycji wiążę się także z problemami – na co zwraca uwagę Prezes Budimeksu.  Patrząc na to, co buduje Europa, warto pamiętać, że nawet takie potęgi inwestycyjne jak Niemcy napotykają wiele trudności w skutecznej realizacji dużych projektów. Przykładem może być trwająca ponad 14 lat, ale zakończona sukcesem, budowa lotniska Brandenburg pod Berlinem – dodaje Artur Popko.

Miejsce w rankingu-procentowy udział sektora budownictwa w relacji do PKB w 2020 r.

 1. Finlandia 8,0%
 2. Polska 7,4%
 3. Austria 7,4%
 4. Litwa 7,4%
 5. Rumunia 7,3%
 6. Łotwa 7,0% 
 7. Słowacja 6,9%
 8. Szwecja 6,7%
 9. Estonia 6,4%
 10. Hiszpania 6,3%
 11. Chorwacja 6,3%
 12. Słowenia 6,3%
 13. Cypr 6,3%
 14. Luksemburg 6,2%
 15. Niemcy 6,1%
 16. Dania 6,0%
 17. Czechy 6,0%
 18. Węgry 5,7%
 19. Belgia 5,5%
 20. Holandia 5,4%
 21. Francja 5,3%
 22. Bułgaria 4,9%
 23. Portugalia 4,7%
 24. Malta 4,5%
 25. Włochy 4,3%
 26. Irlandia 2,2%
 27. Grecja 1,7%

Średnia dla UE 5,86%

Cały czas w kształtowaniu dużych inwestycji w Europie znaczącą rolę odgrywa sektor państwowy. –Wysokie miejsce Polski w rankingu Budindex 2020/21, prezentującym udział sektora budownictwa w tworzeniu PKB, to bez wątpienia zasługa wydatkowania znacznych środków na inwestycje przez publicznych i prywatnych inwestorów – ocenia w raporcie Jan Styliński – Prezes Związku Pracodawców Budownictwa.

Od ponad dekady Polska rozwija się w zadowalającym tempie, czego wynikiem są niesłabnące inwestycje naszych przedsiębiorców. Dodatkowo inwestorzy publiczni przeznaczają rekordowe środki na realizację projektów transportowych, energetycznych czy społecznych. Polska jako kraj, po latach opóźnień miała wiele do nadrobienia, niemniej potrafiliśmy i wciąż potrafimy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania –dodaje Jan Styliński.

Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że najbliższe lata po pandemii COVID-19 upłyną zarówno w Polsce, jak i w Europie pod znakiem inwestycji publicznych i wydatkowania ogromnych środków na zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych.

Zaryzykować można tezę, że pod koniec obecnej dekady będziemy mieli do czynienia z jednej strony z wysoko wyspecjalizowanymi mniejszymi firmami, w istocie technologiczno – budowlanymi, a z drugiej z koncentracją po stronie największych europejskich przedsiębiorstw budowlanych, które będą poddane procesom konsolidacji oraz w pewnej mierze fuzji przez korporacje o zasięgu globalnym, głównie z Azji – prognozuje Prezes Związku PZPB.

Na liście największych inwestycji budowlanych w Polsce, jest realizowana  przebudowa stacji Warszawa Zachodnia. Jej  modernizacja zakończy się w 2023 roku a koszt wyniesie 0,42 mld euro.

Pobierz plik - obrazek

Raport Budindex 2021

Raport Budindex 2021 Eng