11.05.2022

Postęp prac na budowie mostu kolejowego na Regalicy

Udostępnij artykuł

Trwa budowa nowego mostu kolejowego na rzece Regalica w Szczecinie. Widoczne są już pierwsze elementy konstrukcyjne nowej przeprawy. Budimex na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie i PKP PLK realizuje prace od kilku miesięcy.

Zakres robót obejmuje budowę przeprawy w nowym śladzie, w sąsiedztwie obecnego mostu. Przeprawa będzie się składać z dwóch stalowych, trójprzęsłowych konstrukcji kratownicowych, dla każdego z torów z osobna, posadowionych na wspólnych przyczółkach i filarach. Konstrukcja mostu zostanie wyniesiona 6,2 m powyżej poziomu wysokiej wody. Stary obiekt zostanie niemal w całości rozebrany, zachowane będzie jedynie wpisane do rejestru zabytków zwodzone przęsło wraz z bezpośrednim otoczeniem.

Celem inwestycji jest zwiększenie swobody żeglugi śródlądowej przy zapewnieniu ciągłości ruchu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 273. Wartość kontraktu wynosi 282 mln złotych netto. Inwestycja prowadzona jest w formule „buduj”, a finansowana jest ze środków Banku Światowego, Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Cały układ torowy stacji zostanie przesunięty w kierunku południowym, lokalizację zmienią głowice rozjazdowe, układ geometryczny zostanie dostosowany do warunków terenowych. W ramach inwestycji Budimex zbuduje ok. 12 km nowych torów, dostosowanych do wymaganych prędkości i nośności. Wszystkie zabudowane tory będą zelektryfikowane, wywieszona zostanie nowa sieć trakcyjna spełniająca wymagane standardy. Wykonany zostanie również nowoczesny, elektroniczny system sterowania ruchem kolejowym, zastępujący obecne urządzenia mechaniczne. Zaplanowano zabudowę 25 nowych rozjazdów, w tym rozjazdy łukowe przy wyprowadzeniu linii w stronę mostu i dla włączenia linii kolejowej nr 428 w układ torowy stacji.

Powstanie również nowy, dwukrawędziowy peron na stacji Szczecin Podjuchy, o długości 400 m oraz nowy budynek nastawni – zastępujący 2 obecne, a także przejście podziemne z zadaszeniem oraz windami. W ramach robót konstrukcyjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie mostu zostanie wykonany nowy wiadukt kolejowy nad ul. Szklaną.

– Mieszkańcy Szczecina już teraz mogą obserwować jak wartko toczą się prace przy przebudowie mostu. Skalę inwestycji widać podczas podróży pociągami, ale i stojąc np. na Moście Gryfitów. Tempo prac zwiastuje, że przeprawa będzie gotowa w grudniu 2023 roku. To jedno z najważniejszych zadań infrastrukturalnych realizowanych przez Wody Polskie w naszym kraju, likwidujemy wąskie gardło, które utrudnia zarówno żeglugę jak i akcje zabezpieczające mieszkańców przed powodzią. Po przebudowie prowadzić będziemy mogli akcję lodołamania bez żadnych komplikacji, zakłóceń i blokad determinowanych technicznymi uwarunkowaniami mostu nad Regalicą. Będzie to przeprawa nowoczesna, komfortowa i bezpieczna -mówi dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski.

– Bardzo się cieszymy, że możemy realizować tak ważną i długo wyczekiwaną inwestycję. Budowa nowego mostu na Regalicy pozwoli na wyeliminowanie kolizji ruchu pociągów z ruchem taboru pływającego na międzynarodowej drodze wodnej śródlądowej. Zwiększy się także przepustowość linii kolejowej nr 273 i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Jednocześnie jest to bardzo ważna inwestycja dla naszej firmy jako generalnego wykonawcy. Łączy ona zakres mostowy i kolejowy, ale jednocześnie służy żegludze śródlądowej – mówi Cezary Łysenko,  Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex SA.

Budimex specjalizuje się jako generalny wykonawca m.in. w realizacji konstrukcji mostowych i hydrotechnicznych. W 2020 roku firma wybudowała zbiornik przeciwpowodziowy dla rzeki Odry – to największy taki obiekt w Polsce. W 2021 roku Budimex zakończył również rozbudowę największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych – Żelaznego Mostu. Obecnie spółka realizuje m.in. budowę Kanału Mierzei Wiślanej, budowę wałów przeciwpowodziowych na Odrze oraz budowę mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę, który ma połączyć Centrum Warszawy z Pragą Północ.

Pobierz plik - obrazek

Postep Prac Na Budowie Mostu Kolejowego Na Regalicy