20.12.2021

Postęp prac na budowie stacji Warszawa Zachodnia

Udostępnij artykuł

19 grudnia Budimex oddał do eksploatacji pierwsze części nowej stacji Warszawa Zachodnia: kładkę o długości 200m dla pasażerów nad peronami oraz nowy peron 6 i 9. Pasażerowie zyskali po kilku miesiącach przejście nad stacją nową kładką od strony Alei Jerozolimskich w kierunku Woli.

Modernizacja stacji Warszawa Zachodnia ruszyła w grudniu 2020 roku. Po niespełna 12 miesiącach od rozpoczęcia prac, realizacja kontraktu osiągnęła poziom 30%. Tak dynamiczny progres to zasługa odpowiedniego wykorzystania potencjału ludzkiego i sprzętowego. Na budowie pracuje obecnie ponad 500 osób. Do prac wykorzystuje się ponad 150 jednostek sprzętowych, a wsparcie dla pracowników Budimeksu oferuje aż 70 firm podwykonawczych. Wykonywane są jednocześnie elementy konstrukcyjne na poziomie 0, -1, -2 nowego przejścia podziemnego pod stacją Warszawa Zachodnia. Zakończono także prace nad konstrukcją nowego budynku wielofunkcyjnego. 

Dotychczas ułożono blisko 40 rozjazdów oraz 3,5 kilometra nowych torów. Powstają już słupy i bramki nowej sieci trakcyjnej. Zakończono prace na peronie 6 a peron 7 zbliża się ku końcowi. Nad peronami wykańczane są potężne i nowoczesne wiaty. Między peronem na linii obwodowej do peronów 6, 7, 8 powstaje właśnie przejście podziemne.

Wykonano także wymianę gruntów i wylano betonową posadzkę. Rozpoczęto także wyposażanie budynku Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w urządzenia sterowania ruchem kolejowym, czyli komputery i niezbędną do sprawnego i bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów elektronikę.

Prace na stacji Warszawa Zachodnia to jedna z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 1,9 mld zł netto. Realizowana w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”.  Zakończenie inwestycji planowane jest na 2023 rok.

Warszawa Zachodnia to strategiczna w Polsce stacja pod względem liczby kursujących pociągów. Średnio na dobę przejeżdża przez nią około 1000 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych.

 

Pobierz plik - obrazek

Baner Warszawa Zachodnia 1