24.01.2022

Powołanie nowych Członków Zarządu w Spółce Mostostal Kraków S.A.

Udostępnij artykuł

W związku z przyjętą przez Spółkę strategią rozwoju na najbliższe lata, planowanym rozszerzeniem działalności firmy oraz zmianami struktury organizacyjnej,  Zarząd oraz Rada Nadzorcza Mostostalu Kraków powołali trzech nowych Członków Zarządu: Kacpra Jaskota, Pawła Śmiglę Tomasza Guzika. Dotychczas Zarząd Spółki należącej do Grupy Budimex reprezentował Prezes Zarządu – Jacek Lech (CEO) oraz Członek Zarządu – Jakub Tomaszewski (CFO). Zmiana weszła w życie z dniem 20 stycznia 2022 roku.

Kacper Jaskot jest absolwentem Politechniki Krakowskiej na kierunku Budownictwo Lądowe. Ukończył prestiżowe, międzynarodowe programy rozwojowe Global Management Program (ESADE Business School). Z Mostostalem Kraków związany jest od 2006 roku, gdzie zaczynał pracę na stanowisku Inżyniera Budowy. Jego kariera w Grupie Budimex pokazuje, że Kacper przeszedł całą ścieżkę rozwoju, awansując kolejno na Kierownika Budowy, Dyrektora Zespołu Kontraktów, a od 2018 roku Dyrektora Pionu Realizacji. Jako Członek Zarządu będzie kontynuował zarządzanie Pionem Realizacji w zakresie dostawy i montażu konstrukcji stalowych, a także obszarem produkcyjnym Wytwórni Konstrukcji Stalowych.

Paweł Śmigla ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją karierę w Grupie Budimex zaczął w 2010 roku na stanowisku Radcy Prawnego, następnie został kierownikiem Biura Prawnego w Mostostalu Kraków. Od 2018 roku jest odpowiedzialny za obszar handlowy, wycen oraz projektowo-techniczny na stanowisku Dyrektora Pionu Handlowego. Od 2019 roku pełni rolę Prokurenta Spółki. Jako Członek Zarządu będzie w dalszym ciągu odpowiadał za Pion Handlowy, w którego strukturach znajduje się także Dział Prawny.

Tomasz Guzik jest absolwentem Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej, kierunek Budownictwo. W Grupie Budimex pracuje od listopada 2004 roku. Swoją karierę rozpoczął w Budimex Dromex na stanowisku Asystenta Kierownika Budowy, później Inżyniera Budowy i Kierownika Robót. Przez niespełna rok pracował dla Ferrovial Agroman S.A. jako Kierownik Produkcji. W latach 2008 – 2020 zdobył doświadczenie w Budimeksie na stanowiskach: Specjalista ds. Wycen, zastępca Kierownika Kontraktu i następnie Kierownik Kontraktu. Od stycznia 2021 roku w Mostostalu Kraków pełni funkcję Dyrektora Zespołu Kontraktów. Jako Członek Zarządu będzie odpowiedzialny za Pion Realizacji Przemysłowych.

Decyzja o powiększeniu Zarządu jest naturalną kontynuacją planowanego zwiększenia udziału w rynku Mostostalu Kraków oraz strategicznych kierunków rozwoju. Misją Spółki jest wsparcie Klientów w wymagających inwestycjach budowlanych poprzez dostarczanie dopasowanych rozwiązań. Strategia na lata 2022-2024 jest związana z dotychczasową działalnością, jak również zakłada dywersyfikację biznesu. Spółka planuje zwiększenie skali działania na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych, przy jednoczesnym zwiększeniu potencjału wytwórczego. Do obecnego portfela usług: robót budowlano-montażowych, prefabrykacji oraz dostawy konstrukcji stalowych dla najważniejszych sektorów budownictwa przemysłowego, energetycznego, cementowo-wapienniczego, hutniczego, chemicznego, mostowego oraz przesyłów gazowych planuje rozszerzenie usług na rzecz klientów przemysłowych, a także włączenie się w procesy transformacji energetycznej.