08.08.2019

Rozbudowa szpitala w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnij artykuł

W dniu 05.08.2019r. została podpisana z Zarządem Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. umowa w trybie zamówień publicznych na „Rozbudowę  zespołu  budynków  szpitalnych  o  pawilon  medyczny  dla  Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Hematologii oraz Banku Komórek Macierzystych Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.”

Wartość brutto robót: 39 970 066,25 zł

Zakończenie inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 30.04.2021r.

Budynek jest podpiwniczony, posiada cztery kondygnacje nadziemne o konstrukcji w technologii żelbetowej monolitycznej i ścianami murowanymi. (w części 3 kondygnacyjny)

Wymiary budynku: 16,56 m x 60,56 m

Wysokość budynku 12,84 – 16,40 m

Powierzchnia zabudowy wynosi 1003 m2

Powierzchnia całkowita:   4 392,37 m2

Powierzchnia użytkowa:   2 340,01 m2

Kubatura:   16 705,07 m3

 

Ilość łóżek:

– 22 łóżkowy Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

– 24  łóżka Oddział  Hematologiii  i  Chorób  Rozrostowych  Układu  Krwiotwórczego 

– 6 łóżek Pododdział leczenia ostrej białaczki

– 9 łóżek – Pododdział przeszczepowy

Łączna ilość łóżek: 61 sztuk