10.10.2022

Rozmowy z ukraińskim biznesem i administracją o współpracy

Udostępnij artykuł

Piątego października tego roku odbyła się konferencja gospodarcza poświęcona współpracy ekonomicznej między Polską a Ukrainą w kontekście odbudowy tego kraju po wojnie z Rosją pod nazwą Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together. W rozmowach wzięło udział około 500 gości.

Budimex uczestniczył aktywnie nie tylko w spotkaniach z administracją rządową i samorządową Ukrainy, ale także w debacie: „Miasto i region: odbudowa i rozwój”. Artur Popko – Prezes Budimeksu – podkreślał w trakcie debaty warunki konieczne do zaangażowania się w proces odbudowy infrastruktury ukraińskiej. Kapitał polski i zagraniczny będzie mógł wspomóc Ukrainę w szerszym zakresie, jeśli będzie miał gwarancję transparentności procesu zamówień i praworządności na tym rynku. Jeśli chcemy sprawdzić te możliwości, możemy już jako firmy polskie zacząć prace projektowe dla wybranych inwestycji. Będzie to niedrogi sprawdzian możliwości dalszego zaangażowania na Ukrainie – mówił podczas panelu Artur Popko.  Budimex był jedną z trzech firm budowlanych zaproszonych do rozmów przez stronę ukraińską.

Przedstawiciele ukraińskiej administracji przedstawiali możliwości jakie zapewniają zagranicznym firmom budowlanych jak: tereny pod budowę bloków mieszkalnych, opiekę lokalnej administracji. Zwracali też uwagę, że firmy ukraińskie również muszą być zaangażowane w odbudowę kraju.

Bezpośrednie straty materialne wywołane wojną, głównie w postaci zniszczonej infrastruktury Kijowska Szkoła Ekonomii szacowała we wrześniu na blisko 115 mld dolarów Do tego dochodzą straty pośrednie w postaci utraconego potencjału gospodarczego. Szacuje się, że Ukraina utraciła dotąd co najmniej 5 mln miejsc pracy, a jej zdolności wytwórcze obniżyły się o 30-45%.  Gospodarka Ukrainy bez pomocy zagranicznej nie powróci na ścieżkę zrównoważonego wzrostu gospodarcze. Aby temu zapobiec państwa Zachodu będą musiały łącznie zainwestować 300-500 mld USD w odbudowę Ukrainy. Największe straty nasz wschodni sąsiad poniósł w Infrastrukturze. Straty szacowane są na 35 mld USD, co stanowi ok. 20% wszystkich strat materialnych w tym kraju.

Przedstawiciele administracji ukraińskiej podkreślali, że Budimex jest firmą znaną nad Dnieprem i dziękowali wszystkim pracownikom Budimeksu za okazaną pomoc w pierwszych miesiącach wojny.  Wg danych Raportu PEKAO SA „Wyzwania związane z powojenną, rekonstrukcją ukraińskiej gospodarki” Polska, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wsparły Ukrainę największymi kwotami i materiałami w relacji do własnego Produktu Krajowego Brutto (PKB). Raport szacuje, że  łączne korzyści dla gospodarki Polski z zaangażowania na Ukrainie mogą wynieść ok. 4% PKB Polski i będą rozłożone na co najmniej kolejne 10 lat.