17.10.2022

S17 Zamość Wschód- Zamość Południe. Budimex podpisał umowę z GDDKiA na projektowanie i realizację

Udostępnij artykuł

Czternastego października została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł Zamość Wschód – węzeł Zamość Południe o długości ok. 12,4 km. Umowę podpisywał Artur Popko – Prezes Budimex i Mirosław Czech – Dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie w obecności Wicepremiera Ministra Aktywów Państwowych – Jacka Sasina, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka i Dyrektora GDDKiA – Tomasza Żuchowskiego.

Zakres inwestycji obejmuje przygotowanie projektu i budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego.

Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 36 miesięcy od daty podpisania umowy bez okresów zimowych – mówił podczas podpisania – Artur Popko Prezes Budimex SA.

Odcinek rozpocznie się węzłem Zamość Wschód, który będzie wybudowany na przecięciu z drogą krajową nr 74, w okolicach miejscowości Jarosławiec.

W ramach inwestycji powstaną m.in. dwa węzły drogowe, most oraz dziewięć wiaduktów. Ważną częścią inwestycji będą aspekty środowiskowe: przejścia dla zwierząt , ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne przepusty dla płazów i nasadzenia drzew i krzewów – dodawał Artur Popko.  

 

Inwestycja w liczbach:

Klasa drogi: S

Liczba jezdni i pasów ruchu: 2×2

Szerokość pasa ruchu: 3,5 m

Szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m

Szerokość poboczy: 0,75-4,0 m

Obciążenie: 115 kN/oś

Wartość umowy: 358 239 357,00 zł netto

Termin gwarancji: do 10 lat

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 16.12. do 15.03; do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe tj. od 16.12. do 15.03).

Trasa przebiegać będzie na wschód od obecnej drogi krajowej nr 17, ominie Barchaczów oraz Łabunie i zakończy się węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Tyszowce. W ramach inwestycji rozbudowany będzie także fragment DK74 od Zamościa do Miączyna o długości ok. 4 km. 

Budimex realizuje średnio co 4 kilometr drogi ekspresowej i autostradowej w Polsce. Osiemdziesiąt procent kontraktów drogowych polski generalny wykonawca budowlany kończy przed wymaganym terminem kontraktowym.