23.09.2022

Siedem Oskarów budowlanych za 2021 rok dla Budimeksu

Udostępnij artykuł

Inwestycje, których generalnym wykonawcą był Budimex, zdobyły aż 7 nagród w konkursie „Budowa Roku 2021”, potocznie nazywanych Oskarami budowlanymi. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa nagrodził najlepsze pod względem inżynierskim budowy w Polsce zakończone w 2021 roku.

Nagrodzone zostały inwestycje zrealizowane przez Budimex takie jak:

  • Centrum Badawczo Rozwojowe PKN Orlen w Płocku
  • Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
  • „ZASPA VVITA” w Gdańsku
  • Osiedle Wiślany Mokotów V etap
  • Budowa etapu B „OLYMPIC” w ramach osiedla mieszkaniowego „Mińska 69” w Warszawie
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny NIEMENA z halą garażową wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Poznaniu
  • Inwestycja Fredry 6 w Krakowie – Etap II (Konsorcjum firm: Budimex SA, Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Transportowe „Edmund Leś”)

Centrum Badawczo Rozwojowe PKN Orlen, które otrzymało nagrodę I stopnia to zaawansowana konstrukcyjnie oraz technologicznie inwestycja, składająca się z ośmiu obiektów. Dowodem skali zrealizowanego przedsięwzięcia są ogromne nakłady materiałowe, wykorzystane do budowy obiektu – do jego wykonania użyto 750 ton stali – to 3 razy więcej niż wynosi całkowita waga Statui Wolności. Kompleks budynków biurowo-przemysłowych łączący w sobie funkcję badawczą i magazynową obejmuje m.in. budynek techniczny z laboratorium, zaplecze badawczo–testowe z halą odwzorowań i pilotaży o powierzchni blisko 2000 m² oraz budynki magazynu prób i surowców. W ramach inwestycji powstał także magazyn zewnętrzny z instalacją do przygotowywania mieszanek paliwowych, a także budynek biurowy, stanowiący zaplecze administracyjne całego kompleksu oraz cała niezbędna infrastruktura techniczna. Prace budowlane realizowane przez Budimex obejmowały także realizację infrastruktury towarzyszącej budynkom: dróg wewnętrznych, parkingów oraz placów manewrowych. CBiR znajduje się na terenie o powierzchni 43 000 m2.

Muzeum Pamięci Sybiru to szczególna inwestycja, której misją jest dokumentowanie i upamiętnianie losów obywateli polskich wywiezionych na Syberię przede wszystkim podczas II wojny światowej, ale także w czasach przed nią i po jej zakończeniu. W zakresie prac zrealizowanych przez Budimex znajdowała się przebudowa na potrzeby ekspozycji istniejącego powojskowego magazynu przy ul. Węglowej oraz budowa nowej części obiektu na potrzeby zaplecza techniczno-administracyjnego. W celu realizacji założeń programowych został zaadaptowany budynek magazynowy nr 5, w którym umieszczono ekspozycję główną oraz część dobudowaną z przeznaczeniem na funkcje towarzyszące. Uwzględniono również ekspozycję plenerową dotyczącą rekonstrukcji budynków, wagonów, jak również elementów uzbrojenia Wojska Polskiego. Nowa część muzealnego obiektu została tak ukształtowana, aby nie naruszać posadowienia istniejącego magazynu. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 3705,00 m2, powierzchnia użytkowa 5700,00 m2, a kubatura budynku 28 388,00 m3.

Nagrody odebrali przedstawiciele Budimex SA w składzie: Jakub Nagraba – Dyrektor Dywizji Budownictwa Ogólnego, Marek Kułak – Dyrektor Kontraktu budowy Muzeum Pamięci Sybiru oraz Artur Adamus – Dyrektor Kontraktu Centrum Badawczo Rozwojowego PKN Orlen w Płocku.

Tytuł Budowy Roku zdobywa 45 najlepszych budów w całej Polsce. Specjalne jury, po wizycie technicznej na budowie ocenia jakość robót, organizację budowy i czas jej realizacji, rozwiązania techniczno-technologiczne procesu realizacji, bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia, przebieg i formę finansowania inwestycji, koszty realizacji obiektu budowlanego, rozwiązania formalno-prawne w procesie inwestycyjnym, udział inwestora w realizacji obiektu budowlanego oraz wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu

Pobierz plik - obrazek

Siedem Oskarow Budowlanych Za 2021 Rok Dla Budimeksu