21.04.2022

Top Builder dla Budimeksu za inwestycję dla PKN Orlen

Udostępnij artykuł

Budimex zdobył prestiżową nagrodę Top Builder za realizację Centrum Badań i Rozwoju PKN Orlen w Płocku. W środę 20 kwietnia w Centrum Olimpijskim w Warszawie kapituła konkursu wskazała najbardziej innowacyjne i wysokie jakościowe produkty w polskim budownictwie.

Tytułem Top Builder – od wielu lat cenionym przez branżę – Redakcja i Rada Naukowa miesięcznika Builder już po raz 14. nagrodziła inwestorów, architektów, generalnych wykonawców oraz producentów za wyróżniające się na polskim rynku budowlanym realizacje i rozwiązania.

Dziękujemy za to wyróżnienie. Zgodnie z oczekiwaniami PKN Orlen oraz w związku z pełnionymi funkcjami, kompleks budynków wchodzących w skład CBR musiał zostać dostosowany do specyfiki badawczej przemysłu rafineryjno–petrochemicznego oraz spełniać najwyższe wymogi budowlane. Składamy wyrazy podziękowania także inwestorowi PKN Orlen, który był wymagającym, ale dobrym inwestorem – mówił podczas wręczenia nagród Marek Janowski – Dyrektor Handlowy w Dywizji Budownictwa Ogólnego Budimex. Nagrodę odbierał także Artur Adamus – Dyrektor Kontraktu.

Umowę z inwestorem podpisano w kwietniu 2019. Budowę zakończono w czerwcu 2021 roku.  Inwestycja realizowana była w formule EPC (ang. engineering, procurement, construction). Zadaniem Budimeksu poza projektem, było również zbudowanie, a także wyposażenie budynków Centrum „pod klucz” wraz z uruchomieniem dostarczonego sprzętu, m.in. aparatury pomiarowej i laboratoryjnej.

Inwestycja składa się z ośmiu obiektów. Kompleks budynków biurowo-przemysłowych łączący w sobie funkcję badawczą i magazynową obejmuje m.in. budynek techniczny z laboratorium, zaplecze badawczo–testowe z halą odwzorowań i pilotaży o powierzchni blisko 2000 m², budynki magazynu prób i surowców. W ramach inwestycji powstał także magazyn zewnętrzny z instalacją do przygotowywania mieszanek paliwowych, a także budynek biurowy, stanowiący zaplecze administracyjne całego kompleksu oraz cała niezbędna infrastruktura techniczna. Prace budowlane realizowane przez Budimex obejmowały także realizację infrastruktury towarzyszącej budynkom: dróg wewnętrznych, parkingów oraz placów manewrowych. CBR znajduje się na terenie o powierzchni 43 000 m2.

Top Builder to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na polskim rynku budowlanym. To wyróżnienie za najwyższej jakości produkty: nowości i innowacje, w tym sprawdzone rozwiązania materiałowe, technologiczne oraz konstrukcyjne. Za usługi – projektowe i wykonawcze oraz za nowoczesne narzędzia usprawniające zarządzanie firmami i projektami. Za obiekty budowlane wyróżniające się wysoką jakością projektowanej architektury, często ponadczasową formą, rzetelnością wykonania, wymagające wysokich kwalifikacji oraz specjalizacji branżowej, o gwarantowanej certyfikatami jakości zastosowanych w obiektach nowoczesnych materiałów i interesujących rozwiązań proekologicznych.

W 2021 roku Budimex otrzymał nagrody Top Builder za modernizację LK nr 7 Warszawa – Lublin.