15.06.2022

Trasa S14 – Konstantynów Łódzki – Łódź Lublinek oddana do użytku

Udostępnij artykuł

Budimex w konsorcjum ze Strabag oddaje do użytku 12-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej S14 stanowiącej południowy odcinek zachodniej obwodnicy Łodzi. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.

Konsorcjum zrealizowało inwestycję w systemie “Projektuj i buduj”. Wartość realizacji całości inwestycji wraz z dodatkowo zrealizowanym Węzłem Teofilów wyniosła 512 mln zł. netto W ramach inwestycji powstały 4 węzły drogowe i 17 obiektów inżynieryjnych. Nawierzchnia ścieralna została zrealizowana w technologii betonu asfaltowego.

Największym wyzwaniem inżynierskim były usunięcie kolizji nowych sieci przesyłowych w pasie drogi z istniejącymi wcześniej instalacjami podziemnymi: wodnymi, energetycznymi, gazowymi.  Takich punktów było ponad 200 – mówi Cezary Łysenko – Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex SA.

Na budowie pracowało w kluczowych momentach 220 jednostek sprzętu budowlanego i blisko pół tysiąca osób. Prace budowlane rozpoczęły się w 2019 roku. Zaawansowanie prac już w ciągu pierwszych 12 miesięcy realizacji osiągnęło 50%.  Cechą tego odcinka S14 jest duża liczba węzłów drogowych i obiektów inżynieryjnych, na  12 km – dodaje Cezary Łysenko.

Budimex w konsorcjum ze Strabag oddał do użytkowania w grudniu 2021 roku w woj. łódzkim dwa odcinki autostrady A1: między Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim i miedzy Radomskiem a Kamieńskiem.

 

S14 Konstantynów Łódzki – Łódź Lublinek – kluczowe liczby:

Podpisanie Umowy: 05.10.2018

Uzyskanie ZRID: Zamienny 28.07.2020 oraz nowy 13.08.2020

 

Dane podstawowe zrealizowanego odcinka:

Trasy głównej – 12,184  km

Węzły drogowe –  4 szt.

Obiekty inżynieryjne – 17 szt.

Przepusty skrzynkowe rozbudowa i przebudowa: 10 szt.

Wykopy:               548 382,00  m3

Nasypy:  1 477 505,00 m3                         

Warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego:            47 442,00 m2

Warstwy ścieralnej SMA:             273 110,00 m2

Nawierzchnie bitumiczne razem: 320 552m2

Ilość mieszanek minera-asfaltowych: 250 000 ton