21.07.2023

Tunel, cztery mosty i siedem wiaduktów – budowa obwodnicy Zabierzowa w Małopolsce

Udostępnij artykuł

Budimex podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie umowę na realizację w formule „buduj” obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79. W imieniu generalnego wykonawcy umowę podpisał Maciej Lorenc – Dyrektor Rejonu Dywizji Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex.

Inwestycja obejmuje swym zakresem kontynuację projektowania oraz budowę obwodnicy miejscowości Zabierzów na DK 79 (po stronie północnej), klasy GP o długości 10,3 km, która omija tereny zabudowane, a jednocześnie obsługuje tereny przyległe poprzez drogi zbiorcze i 3 skrzyżowania (w Zabierzowie, Bolechowicach i Rudawie).

„Dziękuję Budimeksowi za przygotowanie oferty. Doświadczonemu wykonawcy, największemu płatnikowi podatków wśród firm budowlanych, dysponującemu własnym sprzętem i ludźmi – mówił podczas podpisania umowy” – Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury.

Budimex rozpocznie prace niezwłocznie po podpisaniu umowy.  „Prace przygotowawcze do budowy na miejscu prac rozpoczną się w sierpniu tego roku. Zrobimy wszystko, tak jak na wszystkich naszych budowach, aby zrealizować inwestycję w terminie i zmniejszyć wszystkie niezbędne utrudnienia dla mieszkańców i kierowców do minimum” – mówił podczas podpisania umowy Artur Popko – Prezes Budimex.

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące prace; budowa układu drogowego – nowy ślad DK79 wraz z drogami towarzyszącymi, budowa obiektów inżynierskich (tunel o długości 317 m , mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt) przebudowę infrastruktury sieci uzbrojenia terenu: energetyka, telekomunikacja i sieci wod-kan-gaz, budowa odwodnienia i oświetlenia drogowego, budowa kanału technologicznego i urządzeń SRZ, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.

„Inwestycja jest wymagająca inżyniersko – z dużą liczbą obiektów mostowych i wiaduktami. Cześć prac będzie prowadzona także w sąsiedztwie ruchu samochodowego. Szczególnym odcinkiem będzie ponad 300-metrowy tunel” – mówi Maciej Lorenc – Dyrektor Rejonu Budimex odpowiedzialny za realizację inwestycji.

Na budowanej obwodnicy powstaną poza tunelem także cztery mosty, siedem wiaduktów i kładka ‎dla pieszych przy ul. Kasztanowej. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym energetyczna i ‎telekomunikacyjna oraz sieci wodno-kanalizacyjna i gazowa. Wybudowane zostanie odwodnienie, ‎zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe.   

Wartość kontraktu to prawie 676 mln zł brutto (549 mln zł netto). Wykonawca na ‎budowę obwodnicy ma 37 miesięcy, nie licząc przerw zimowych trwających od 16 grudnia do 15 ‎marca. Planowany termin zakończenia budowy to sierpień 2027 roku. ‎

Okres gwarancji dla głównych robót wyniesie 10 lat a na obiekty mostowe, tunel oraz konstrukcje kształtujące dojazdy do tunel do 15 lat.

To kolejna inwestycja realizowana przez Budimex w województwie małopolskim. W 2022 roku Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej w Krakowie dla Urzędu Miasta Krakowa oraz odcinek magistrali kolejowej E30 Trzebinia – Krzeszowice między stolicą Małopolski i Katowicami.